STRONA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Data Wizyty

Dzień tygodnia

Godzina

Ulica

28 XII 2018

PIĄTEK

900

Mełgiewska /domy prywatne/ Kasprowicza , Dziubińskiej, Biskupie, Kol.Świdnik Mały,

29 XII 2018

SOBOTA

900

Krępiecka, Felin, Brzegowa, Rataja

31 XII 2018

PONIEDZIAŁEK

900

Mełgiewska 40a, A. Grygowej

2 I 2019

ŚRODA

1530

Odlewnicza  4, 7, 12

3 I 2019

CZWARTEK

1530

Odlewnicza  5, 9, 14

4 I 2019

PIĄTEK

1530

Odlewnicza  2, 11 Montażowa 18, Motorowa 9

5 I 2019

SOBOTA 

900

Mełgiewska 7/9 bloki 1,2,3,4 i baraki

7 I 2019

PONIEDZIAŁEK

1530

Przyjaźni 26, 28, 30, 32, 34

8 I 2019

WTOREK

1530

Przyjaźni 11, 14, 15, 16, 19A

9 I 2019

ŚRODA

1530

Przyjaźni 6, 7, 8, 10

10 I 2019

CZWARTEK

1530

Przyjaźni 4, 5, 9

11 I 2019

PIĄTEK

1530

Przyjaźni 1, 2, 21

12 I 2019

SOBOTA

900

Przyjaźni 18, 22, 24, Krzemionki, Gospodarcza /domki/

14 I 2019

PONIEDZIAŁEK

1530

Łęczyńska  59, Hutnicza 4

15 I 2019

WTOREK

1530

Łęczyńska  57, 61, Hutnicza  6, 8

16 I 2019

ŚRODA

1530

Maszynowa 3, 4 Hutnicza 14, 16

17 I 2019

CZWARTEK

1530

Hutnicza  10, 18, 20

18 I 2019

PIĄTEK

1530

Hutnicza  24, 26, 28

19 I 2019

SOBOTA

900

1500

Odlewnicza  6, Motorowa 1, 3, 7

Montażowa  10, Kresowa 2, 4, 10, 12

21 I 2019

PONIEDZIAŁEK

1530

Kresowa 8, Montażowa 1, 3, 12

22 I 2019

WTOREK

1530

Motorowa 2, 4, 5, 6, 8

23 I 2019

ŚRODA

1530

Gospodarcza  2, 4, 10

24 I 2019

CZWARTEK

1530

Gospodarcza  6, 8, 12, 14

25 I 2019

PIĄTEK

1530

Gospodarcza 16, 20, 22

26 I 2019

SOBOTA

900

Gospodarcza 24, 28, 30