lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

 

 1. Czas Wielkiego Postu: udzielajmy obfitej jałmużny, gorliwie módlmy się, podejmujmy różne formy postu: te uczynki wspomagają nasze nawrócenie i dobre przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy.
 2. Ofiary zebrane dzisiaj do puszek przeznaczone są na Wielkopostne Dzieło Pomocy „Jałmużna Wielkopostna”.
 3. Kontynuujemy w naszej parafii kolejny cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej. Chrystus i dzisiaj na nowo szuka uczniów gotowych pójść za Nim. Jest to również zaproszenie do pełniejszego przeżycia Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy młodzież, małżeństwa i osoby samotne. Spotkania w Domu Katechetycznym w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.
 4. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 27 lutego o 17.30 na różaniec w intencji Ojczyzny , Telewizji Trwam, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych. Po spotkaniu spotkanie formacyjne w salce katechetycznej na które zapraszamy wszystkich chętnych. W niedzielę, 28 lutego o godz. 16.00 Msza św. w w/w intencjach.
 5. Zapraszamy na próbę chóru parafialnego w poniedziałek o godz. 19.00 w Domu katechetycznym, w Sali Legionowej. Mile widziani - nowi kandydaci.
 6. Droga Krzyżowa w piątek: o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla dorosłych i o 19.00 dla młodzieży. Ofiary złożone na tacę przeznaczymy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 7. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 6.30 „Godzinki o Męce Pańskiej” i o godz.17.30 nabożeństwo „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym.
 8. W piątek o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym kontynuujemy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, kandydatów serdecznie zapraszamy.
 9. Stan zdrowia ks. prałata Zbigniewa sukcesywnie poprawia się, nadal prosimy o dar modlitwy w jego intencji.
 10. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Leokadia Morawska i Zofia Kotowska; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJCOWSKIM SERCEM

Dzisiejsze czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra ukazuje uniwersalny wymiar zbawczej śmierci Chrystusa. On, sprawiedliwy i niewinny, umarł dobrowolnie za nas, niesprawiedliwych i grzeszników, aby wszystkich przyprowadzić do Boga. Autor Listu nawiązuje do czasów wielkiego potopu i Arki Noego, dzięki której ocalony został patriarcha Noe i jego rodzina.

Arka Noego jestdla św. Piotra zapowiedzią sakramentu chrztu. Tak jak woda obmywa ciało ludzkie z brudu, tak woda chrztu obmywa człowieka z brudu grzechu. Prosić o chrzest, to prosić Boga szczerym sercem o zbawienie. Dokonuje się ono przez chrzest, który jest uczestnictwem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Obrazuje to pierwotna forma udzielania chrztu przez zanurzenie. Przyjmujący chrzest zanurzał się w wodzie na znak łączności ze śmiercią Chrystusa i wynurzał na znak jego zmartwychwstania. Te dwie tajemnice naszego zbawienia wspominamy podczas Wielkiego Postu, prowadzącego nas do Świąt Paschalnych.

Idźcie do Józefa

„Patris corde, czyli ojcowskim sercem, umiłował św. Józef Jezusa”. Tymi słowami rozpoczyna się List Apostolski papieża Franciszka wprowadzający Kościół w Rok św. Józefa. Okazją jest 150. rocznica ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Ojciec Święty Franciszek pragnie w swoim Liście podzielić się z nami osobistymi refleksjami na temat Opiekuna Zbawiciela i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

W tym pięknym dokumencie, głębokim teologicznie i mającym celne odniesienia praktyczne, Franciszek ukazuje w kilku odsłonach, jak św. Józef realizował swoje duchowe ojcostwo w relacji do Chrystusa. Uczynił on „ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca – w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu” (św. Paweł VI, papież).

Józef był ojcem czułym, zatroskanym o Jezusa i Maryję, troskliwym wychowawcą Syna Bożego, który pod jego okiem „wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Święty Józef był człowiekiem twórczej odwagi. Sprawdzała się ona w momentach trudnych, których nie brakowało w życiu Świętej Rodziny. Józef był człowiekiem pracy i dzięki niej zapewniał utrzymanieŚwiętej Rodzinie. To od niego Jezus uczył się wartości, godności i radości ludzkiej pracy. W charakterystyce ojcowskiej miłości Józefa, papież Franciszek nawiązuje do książki polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, zatytułowanej Cień Ojca. Józef jest w stosunku do Jezusa cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podąża Jego śladami.

Zachęcam duszpasterzy, by w Roku św. Józefa nawiązywali do papieskiego nauczania o św. Józefie tak w homiliach, jak i w okolicznościowych katechezach i konferencjach. Obok omawianego Listu papieża Franciszka warto sięgnąć do Adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II Redemptoris Custos – Stróż Odkupiciela. Czasy obecne bardzo potrzebują, zauważa papież Franciszek, odnowy rozumienia zadań mężów i ojców w rodzinach, zwłaszcza ich roli w procesie wychowania dzieci.

Msze święte wotywne o św. Józefie, odprawiane w środy albo w dniu 19 każdego miesiąca, mogą być także dobrą okazją do modlitwy w intencji ludzi pracy, za rodziny przeżywające trudności, w intencji prześladowanych, chorych i umierających. Przypomnijmy wiernym pieśni o św. Józefie, modlitwy kierowane do Opiekuna Zbawiciela, także tę, którą papież zamieścił na końcu swojego Listu Apostolskiego. Módlmy się także słowami Litanii do św. Józefa. Wiele wspólnot parafialnych ma św. Józefa za patrona. Zachęcam duszpasterzy z tych ośrodków oraz wiernych świeckich, aby animowali modlitwę za wstawiennictwem opiekuna Kościoła, w której będą brali udział wierni z innych parafii.

Niech wróci piękny zwyczaj rodzinnego odmawiania modlitwy różańcowej i osobistego zawierzenia wykonywanej pracy Opiekunowi Świętej Rodziny. Niech wierni korzystają z możliwości uzyskania odpustu zupełnego w Roku św. Józefa przez rozważanie Modlitwy Pańskiej Ojcze nasz dla odkrywania i rozeznawania woli Boga w życiu na wzór św. Józefa.

Radość rodzinnej miłości

Życie prostego Cieśli z Nazaretu wplecione jest w bieg niezwykłych wydarzeń ‒ w wielką przygodę Boga i człowieka. Józef ma za zadanie otoczyć płaszczem opieki i miłości Zbawiciela całego rodzaju ludzkiego oraz Jego Matkę, Maryję. Rok św. Józefa kieruje więc w sposób naturalny naszą uwagę na Świętą Rodzinę, będącą wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich.

Biorąc to pod uwagę, papież Franciszek postanowił w Uroczystość św. Józefa zainaugurować dodatkowo Rok Rodziny. Zakończy się on 26 czerwca 2022 r. podczas dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z udziałem Ojca Świętego. W dniu 19 marca tego roku przypadnie 8. rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka oraz 5. rocznica publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie i radości miłości rodzinnej.

„Radość miłości przeżywana w rodzinach – pisze papież Franciszek w tym dokumencie – jest także radością Kościoła. Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół. Odpowiadające na to pragnienie chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”.

Związane z pandemią ograniczenia we wspólnotowym życiu religijnym pozwoliły ukazać rolę rodziny jako Kościoła Domowego oraz znaczenie wspólnotowych więzi pomiędzy rodzinami, które czynią z Kościoła „rodzinę rodzin”. Rodzina zasługuje na całoroczne świętowanie i dlatego powinna znaleźć się w centrum zaangażowania i uwagi każdej rzeczywistości kościelnej i duszpasterskiej.

Odpowiedzią na apel papieża będzie w naszej archidiecezji inicjatywa ewangelizacyjna skierowana do rodzin i małżeństw. W wielu wspólnotach parafialnych pogłębiają się niepokojące zjawiska spowodowane kruchością wiary i piętrzącymi się trudnościami w komunikacji między małżonkami. Są młodzi, którym brak odwagi podjęcia zobowiązania na całe życie. Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej spróbuje wypracować duszpasterskie narzędzia odpowiadające na te wyzwania.

Początkowo do kilku parafii w Archidiecezji Lubelskiej zostaną posłane grupy ewangelizacyjne składające się z małżeństw, osób świeckich i kapłana. Celem ich posługi będzie rozpalenie na nowo wiary w Bożą miłość, na której można zbudować trwałą jedność i miłość między małżonkami. Będziemy się starać osiągnąć ten cel przez przepowiadanie Słowa Bożego, modlitwę oraz świadectwa małżeństw oparte na ich doświadczeniach w odbudowywaniu jedności, odnawianiu dialogu i miłości małżeńskiej.

Przewidziane są takie formy ewangelizacyjne jak „randki małżeńskie” owocujące zaproszeniem na kurs ewangelizacyjny dla małżeństw, rekolekcje dla małżonków, także dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz oferta ewangelizacyjna dla rodziców żyjących w takich związkach, a pragnących sakramentu chrztu dla swojego dziecka.

Kierujemy wzrok naszej wiary na Rodzinę z Nazaretu, w której centrum znajduje się Jezus. Na Rodzinę, której Matką jest Maryja, a opiekunem św. Józef. Niech spotkanie ze Świętą Rodziną pomoże każdej polskiej rodzinie uwierzyć w siebie, w swoje piękne i niezastąpione powołanie. Niech jej przywróci zaufanie do własnego bogactwa natury i łaski, niech ją umocni na chwile kryzysu i próby. Niech je otwiera na bezcenny dar życia.

Bijące serce Kościoła

Włączając się w inicjatywy duszpasterskie Stolicy Apostolskiej, nie zapominamy o naszych ogólnopolskich i diecezjalnych przedsięwzięciach. Jesteśmy w samym środku trzyletniego programu duszpasterskiego ogniskującego się wokół Eucharystii, która daje nam i podtrzymuje w nas życie duchowe. Obecny rok przeżywamy pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Chcemy się gromadzić na Eucharystii, tęsknimy za wspólnotą wiary i modlitwy, ograniczoną przez pandemię. Pragniemy poznawać duchową głębię i piękno sakramentu miłości i jedności.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z apelem na Wielki Post, „aby mimo trudnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie został pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, czyli największego skarbu Kościoła, przez które Chrystus daje samego siebie wspólnocie wierzących i zapewnia nam udział w owocach swojej zbawczej męki”.

Papież Franciszek powiedział, że Eucharystia „jest bijącym sercem Kościoła, rodzi go i odradza, gromadzi go i daje mu siłę. Ale Eucharystia przygotowuje nam również miejsce w niebie, w wieczności, ponieważ jest Chlebem z nieba. Stamtąd pochodzi, jest jedyną materią na tej ziemi, która naprawdę dotyka wieczności”.

Eucharystyczny wymiar posiada przygotowywany III Synod Archidiecezji Lubelskiej, który ma nas zachęcić do budowania komunii, czyli wspólnoty czerpiącej siłę do budowania jedności i miłości z głębokiego przeżywania Eucharystii.

 W grudniu ubiegłego roku pracę rozpoczęły parafialne zespoły synodalne. Do sekretariatu synodu zostały przekazane pierwsze refleksje dotyczące relacji Kościoła ze światem kultury, posługi kapłanów oraz duszpasterstwa rodzin. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z oddaniem angażują się w prace synodu, tak w zespołach parafialnych, jak i komisjach tematycznych.

Wszyscy dostrzegamy, jak pilną sprawą jest głoszenie Ewangelii współczesnemu pokoleniu. Nie brakuje głosów, które przypominają, że Kościół jest w sytuacji kryzysowej. Jednak nie brakuje też faktów, które świadczą o żywotności Kościoła. Przykładem niech będą cieszące się wciąż ogromnym zainteresowaniem propozycje formacyjne oferowane przez szkoły nowej ewangelizacji, również w naszej diecezji. Od nas wszystkich zależy, czy sprawdzona moc Dobrej Nowiny dotrze do ludzi, którzy żyją obok nas. Synod jest naszym wspólnym dobrem, które mamy wykorzystać do skuteczniejszego głoszenia Jezusa Chrystusa – jedynego Odkupiciela człowieka.

Przyjmijcie błogosławieństwo na radosne i owocne przeżycie Wielkiego Postu

                                               Wasz biskup Stanisław

Wielki Post – jałmużna: Wielki post zachęca do podjęcia praktyk pokutnych. Przypominamy trzy praktyki pokutne: modlitwa, post i jałmużna. Jałmużnę Wielkopostną można składać do skarbony za ławkami. 

Wielki Post – modlitwa: Okazją do modlitwy będą nabożeństwa wielkopostne:

 1. Droga krzyżowa: piątki o godz. 16.00 dla dzieci , 17.00 dla dorosłych  19.00 dla młodzieży i pracujących - taca podczas tego Nabożeństwa przeznaczona będzie na kwiaty do Grobu Pańskiego 

 2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym : w niedziele o godz. 17.30,

 3. Godzinki o Męce Pańskiej - w niedziele Wielkiego Postu o 6.30 

Wielki Post – postanowienia: Zachęcamy do podjęcia wielkopostnego postanowienia, które będzie mobilizacją do osobistego wysiłku nawrócenia w drodze do Wigilii Paschalnej. Za ławkami wyłożona jest PARAFIALNA KSIĘGA TRZEŹWOŚCI - zachęcamy do wpisania  swoich postanowień.

Wielki Post – sakramenty: W przeżyciu wielkiego postu niezastąpioną rolę spełniają sakramenty. Zachęcamy do spowiedzi (warto pomyśleć o spowiedzi już u początku wielkiego postu) oraz udziału we Mszy św. Abp Stanisław Gądecki w specjalnym liście zwraca uwagę: „Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie może zostać pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, czyli największego skarbu Kościoła, przez które Chrystus daje samego siebie wspólnocie wierzących i zapewnia nam udział w owocach swojej zbawczej męki”. Będziemy dokładać starań, aby każdy miał możliwie łatwy dostęp do tych dwóch sakramentów. Zachęcamy wszystkich, by ze swojej strony podjęli trud odnowy życia sakramentalnego.

Wielki Post – rekolekcje: Informujemy, że rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 21-24 marca 

 

 

 • 17 lutego Środa Popielcowa. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 6.45, 9.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły: wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Udzielajmy również obfitej jałmużny, gorliwie módlmy się. Te uczynki wspomagają nasze nawrócenie i dobre przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy.
 • Kontynuujemy w naszej parafii kolejny cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej. Chrystus i dzisiaj na nowo szuka uczniów gotowych pójść za Nim. Jest to również zaproszenie do pełniejszego przeżycia Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy młodzież, małżeństwa i osoby samotne. Spotkania w Domu Katechetycznym w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.
 • Zapraszamy na próbę chóru parafialnego w poniedziałek o godz. 19.00 w Domu katechetycznym, w Sali Legionowej. Mile widziani są nowi kandydaci.
 • We wtorek o godz. 18.00, w Domu Katechetycznym, spotkanie Grupy Synodalnej, obecność obowiązkowa.
 • W czwartek o godz. 16.30, w Domu katechetycznym, spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 • Droga Krzyżowa w piątek: o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla dorosłych i o 19.00 dla młodzieży. Podczas nabożeństwa zbierana taca przeznaczona będzie na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 • We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 6.30 „Godzinki o Męce Pańskiej” i o godz.17.30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 • W piątek o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym kontynuujemy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, kandydatów serdecznie zapraszamy.
 • W dniach 14-20 lutego 2021 r. w Kościele w Polsce przeżywać będziemy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiegał będzie pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. Wzorem lat ubiegłych prosimy o podejmowanie zobowiązań trzeźwościowych. Księga dla wpisu podjętych deklaracji jest wyłożona u wejścia do kościoła.
 • Stan zdrowia ks. prałata Zbigniewa sukcesywnie poprawia się, nadal prosimy o dar modlitwy w jego intencji.
 • W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Urszula Żołnierowicz, Kazimiera Zarzycka, Mieczysław Stanisławek, Gertruda Dziadecka, Alina Sander, Małgorzata Jaworska-Król; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

W dniach 14-20 lutego 2021 r. w Kościele w Polsce przeżywać będziemy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiegał będzie pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”.

Ogólnopolski Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję. W kościele została wyłożona PARAFIALNA KSIĘGA TRZEŹWOŚCI 

8 lutego rozpoczynamy w naszej parafii kolejny cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej wprowadzających do ponownego odkrycia i świadomego przeżycia tajemnicy naszego chrztu.

Serdecznie zapraszamy młodzież, małżeństwa i osoby samotne. Spotkania w kościele parafialnym w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.

Natura Drogi Neokatechumenalnej została zdefiniowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Liście Ogniqualvolta z dnia 30 sierpnia 1990 (AAS 82/1990, 1515): „Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”.

Droga Neokatechumenalna jest narzędziem służącym do ponownego odkrywania wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz ciągłego wychowania w wierze przez osoby, które zostały ochrzczone, ale z różnych powodów oddaliły się od wspólnoty Kościoła lub nie były wystarczająco ewangelizowane i katechizowane.

Neokatechumenat jest przeżywany w ramach parafii w małej wspólnocie (w praktyce ok. 30-50 osób). Obejmuje on katechezy początkowe oraz wieloletnie itinerarium wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Katechezy początkowe głoszone są w parafii przez okres ok. 2 miesięcy, dwa razy w tygodniu, przez ekipę złożoną z małżeństw, osób samotnych i prezbitera. Itinerarium wtajemniczenia chrześcijańskiego oferowane jest tym, którzy po wysłuchaniu katechez początkowych chcą kontynuować Drogę. Zarówno katechezy wstępne jak i późniejsze itinerarium opierają się na trzech filarach życia chrześcijańskiego: Słowie, Liturgii i Wspólnocie. W ramach itinerarium dokonuje się stopniowa inicjacja w Słowo Boże, w historię Zbawienia, w modlitwę Kościoła oraz nauczanie dogmatyczne.

Neokatechumenat jest prowadzony w parafii przez ekipę katechistów, według linii proponowanych przez inicjatorów Drogi (Kiko Arguello, Carmen Hernandez, ks. Mario Pezzi), a zawartych w Statucie (zatwierdzonym przez Papieską Radę ds. Świeckich w 2008 roku) oraz w Dyrektorium Katechetycznym.

Ostatecznym celem Drogi jest stopniowe prowadzenie wiernych do osobistej intymności z Jezusem Chrystusem i uczynienie ich aktywnymi członkami Kościoła – wiarygodnymi świadkami Dobrej Nowiny. Wśród najbardziej widocznych owoców Drogi trzeba wymienić gorliwość w ewangelizacji, zarówno na terenie parafii jak i całego świata (misje rodzin, misje ad gentes), liczne powołania kapłańskie i zakonne oraz szacunek dla życia, przejawiający się w wierności wobec nauczania Kościoła, w tym zwłaszcza wskazań encykliki Humanae vitae.

 

 1. Sukcesywnie poprawia się stan zdrowia ks. prałata Zbigniewa, prosimy jeszcze o dar modlitwy w jego intencji.
 2. Jutro rozpoczynamy w naszej parafii kolejny cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej wprowadzających do ponownego odkrycia i świadomego przeżycia tajemnicy naszego chrztu. Serdecznie zapraszamy młodzież, małżeństwa i osoby samotne. Spotkania w kościele parafialnym w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.
 3. We wtorek przyszłego tygodnia, 17 lutego o godz. 18.00, w Domu Katechetycznym, spotkanie Grupy Synodalnej, obecność obowiązkowa.
 4. W piątek o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym kontynuujemy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, kandydatów serdecznie zapraszamy.
 5. Informujemy, że w latach 2018-2020, dokonano wpłat na konto Radia Maryja w kwocie 14.270 złotych, w tym za ostatni 2020 rok na sumę 5.000 złotych. Za ofiary dziękujemy.
 6. Zamontowaliśmy alarm w kościele. Koszt inwestycji wyniósł 3.300 złotych. Pokryła ją pewna pani, która pragnie pozostać osobą anonimową. Dziękujemy serdecznie w imieniu całej wspólnoty, również za ofiary, które wpływają na konto parafialne.
 7. Zapowiedzi przedślubne:

Skórski Marcin Konrad, kawaler z parafii Ćmiłów

i Śliwińska Ewa Barbara, panna z parafii tutejszej.

Jeśli ktoś wie o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa w/w nupturientom, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym ks. Proboszcza.

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:
 2. W środę wspomnienie św. Scholastyki, dz.
 3. W czwartek Światowy Dzień Chorych, o godz. 9.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych

   7. W minionym tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: + Lucyna Gromadzka; módlmy się w jej intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła:  wieczny odpo

 

 1. Prosimy o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia ks. Prałata. Nastąpiła lekka poprawa, za co dziękujmy Bogu.
 2. Dzisiaj po Mszy św. zbieramy do puszek pomoc finansową dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Dziękujemy za hojność. Pamiętajmy o tym, że jałmużna zakrywa wiele grzechów.
 3. Jutro o godz. 18.00 w Domu Katechetycznym spotkanie Rady Parafialnej, obecność obowiązkowa.
 4. W czwartek o godz. 16.00 w kościele, spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 5. W piątek o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym rozpoczynamy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, kandydatów serdecznie zapraszamy.
 6. Pierwsza Środa, Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W środę nabożeństwo do św. Józefa o godz. 16.30. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się bezpośrednio po porannej Mszy św., modlimy się o liczne powołania do służby w Kościele. W piątek o godz. o godz. 16.45 wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja i modlitwy. O godz. 18.00 Msza św. wynagradzająca NSP Jezusa. W sobotę o godz. 6.45 Msza św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, potem zapraszamy do udziału w adoracji Najśw. Sakramentu do godziny 9.00. Członków Kół Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00.
 7. Pamiętajmy o tym, że osoby w wieku starszym i chore mogą zapraszać z wizytą domową duszpasterzy, korzystając przy tym    z sakramentu dla chorych, spowiedzi i Komunii Świętej. Nie wolno czekać do ostatniej chwili z przystąpieniem  do tych sakramentów. Statystyka w naszej parafii jest zatrważająca. W zeszłym roku aż 54% umarłych odeszło bez sakramentów.
 8. Zapowiedzi przedślubne:

Skórski Marcin Konrad, kawaler z parafii Ćmiłów

i Śliwińska Ewa Barbara, panna z parafii tutejszej.

Jeśli ktoś wie o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa w/w nupturientom, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym ks. Proboszcza.

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:
 2. we wtorek święto Ofiarowanie Pańskie. Msza św. o 6.45, 9.00 i 18.00
 3. w piątek wspomnienie św. Agaty, dz. i m.
 4. w sobotę wspomnienie św. Pawła Miki iTow., męczenników z Japoni.
 5. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Tadeusz Olejewski, Gustaw Kostyła, Andrzej Araszczuk i Krzysztof Grzeszczak; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

III Niedziela Zwykła

24 stycznia 2021 r.

 • W tym roku po raz drugi 3. niedzielę okresu zwykłego, decyzją papieża Franciszka obchodzimy w Kościele jako Niedzielę Słowa Bożego. Zachęcamy was do czytania Słowa Bożego w gronie rodzinnym.
 • Prosimy o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia ks. Prałata.  Najnowsze informacje na temat ks. Prałata Zbigniewa są następujące. Stan zdrowia jest ciężki - stabilny ale nadal bardzo poważny. Prosimy wszystkich o modlitwę w Jego intencji oraz całego personelu medycznego szpitala przy ul. Staszica.
  O godz. 17.30 Różaniec z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
 • Dziękujemy za udział w spotkaniach kolędowych. Chociaż nie były one bardzo liczne, ale ukazały na znaczne grono gorliwych parafian, którzy są odpowiedzialni za zbawienie własne i osób im powierzonych. Dziękujemy za waszą ofiarność - zebraliśmy 21 900 złotych.
 • Pamiętajmy o tym, że organizację uroczystości pogrzebowych rozpoczynamy od spotkania z duszpasterzem. Zawsze jest możliwość organizacji Mszy św. w kościele parafialnym. Pamiętajmy, że najpiękniejszym darem dla zmarłej osoby jest modlitwa i przyjęta w jej intencji Komunia święta; pamiętajmy zatem o spowiedzi. Na południu Polski jest piękna tradycja: na grobie nie składa się wielkiej ilości kwiatów i zniczy – zamiast tego zamawia się Msze św. w intencji zmarłego, które są odprawiane w wielu miejscach, między innymi na placówkach misyjnych.
 • W przyszłą niedzielę zbierzemy pomoc finansową dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.00 i 18.00 wspomóżmy młodzież maturalną ze szkoły muzycznej, która przybyła do nas z kolędami.
 • W tym tygodniu w liturgii Kościoła:

w poniedziałek święto Nawrócenie św. Pawła Apostoła

we wtorek wspomnienie św. bpów Tymoteusza i Tytusa

w czwartek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prb. i dK

 • W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Zachariasz Herda, Ryszard Wolski i Jadwiga Dąbrowska ; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

Podkategorie

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...