Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży skierowane jest do uczniów klas VII i VIII, zamieszkujących na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. Osoby starsze i dorosłe w naszej Archidiecezji przygotowują się w Archikatedrze. Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski z 2017, przygotowanie do bierzmowania trwa 2 lata i rozpoczyna się w klasie VII.

Zgłoszenia kandydatów

Uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej, którzy pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Warunkiem zapisu jest posiadanie ze sobą odpisu aktu chrztu, który można dostarczyć w późniejszym terminie oraz – jeśli mieszkają poza naszą parafią – zgody swoich duszpasterzy. Zapisy będą trwały do 18 września 2019r. Prosimy o skorzystanie z formularza zapisu. Wypełniony formularz oddajemy na 1 spotkaniu organizacyjnym rodziców.

-> formularz do pobrania ze strony lub w kancelarii parafialnej

Spotkania organizacyjne

 • rodzice (5 spotkań - odpowiedzialny ks. Proboszcz), pierwsze spotkanie organizacyjne - 18 września 2019r.:
 • młodzież (odpowiedzialny ks. Artur) - klasy VII - spotkania 1 raz w miesiącu, klasy VIII - 2 spotkania w miesiącu (terminy na dole strony)

Przebieg i zasady przygotowania
Katechezy dla uczniów klas VIII odbywają dwa razy w miesiącu

Tematyka spotkań obejmuje:

a) lekturę Pisma Świętego i analizę wybranych historii biblijnych
b) spotkania w małych grupkach i wspólną agape
c) część sakramentalną – moje miejsce we wspólnocie Kościoła

Kandydaci mają obowiązek:

a) dostarczyć następujące dokumenty:

 • do końca roku kalendarzowego - metryka chrztu (jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią)
 • do końca września opinię od własnego katechety
 • do końca września zgodę z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania (gdy kandydat jest spoza terenu parafii archikatedralnej)

b) uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych

c) uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i wyznaczonych nabożeństwach

d) czynnie rozwijać swoje życie duchowe przez regularną spowiedź i uczestnictwo w rekolekcjach

Udzielenie sakramentu:

Termin uroczystości bierzmowania dla klas VIII przewidziany jest na miesiąc maj bieżącego roku szkolnego.

Terminy spotkań dla klas VIII

MIEJSCE:   AULA DOMU KATECHETYCZNEGO, ul. Gospodarcza 7

rok 2019

1) 18.09, godz. 18:00 – spotkanie z rodzicami kandydatów

2) 22.09, godz. 16:00 – Msza święta z udziałem kandydatów oraz uroczyste wręczenie indeksów i materiałów formacyjnych (kościół), spotkanie zapoznawcze w grupkach (aula - niedziela).

3) 1.10, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)

4) 15.10, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)

5) 5.11, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)

6) 19.11, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne, grupki (aula)

7) 10.12, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne, grupki (aula) oraz podsumowanie aktywności kandydatów (uczestnictwo w spotkaniach oraz życiu sakramentalnym).

8) Udział w adwentowych rekolekcjach parafialnych – Msze dla młodzieży


Młodzież ochrzczona poza parafią, do końca roku kalendarzowego dostarcza akty chrztu.

TERMINY 2020

9) 5.01 – spotkanie formacyjno-opłatkowe (aula) – niedziela

10) 28.01, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne

11) 11.02, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne (aula)

12) 25.02, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne (aula)

13) 10.03 godz. 17:00 - spotkanie formacyjne (aula)

14) 23-25.03 – REKOLEKCJE SZKOLNE

15) 7.04 – spotkanie formacyjne oraz podsumowanie aktywności kandydatów (uczestnictwo w spotkaniach oraz życiu sakramentalnym)

16) 21.04 – spotkanie formacyjne

17) MAJ – spotkania organizacyjne przez Mszą z udzieleniem sakramentu bierzmowania

Świadek bierzmowania

Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Świadkiem nie może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.

XXIV Niedziela Zwykła

15 września 2019

 

 1. Dziękuję wszystkim, kto uczestniczył w modlitwie „Polska pod krzyżem”, czy to we Włocławku, czy to w parafii. Mamy nadzieję, że owoce tego narodowego wołania będą obfite.
 2. Młodzież uczęszczającą do klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej, mieszkającą na terenie naszej parafii, zapraszamy do zapisów na kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania. Zapisów można dokonywać
  do 18 września. 18 września o godz. 18:00 w auli domu katechetycznego odbędzie się pierwsze spotkanie kandydatów i rodziców.
 3. Dzisiaj w kaplicy na Brzegowej trzecie parafialne „Dożynki”. Uroczystość rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 11.00, serdecznie zapraszamy.
 4. Ofiary zebrane do puszek w dniu dzisiejszym przeznaczone są na „Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu”.
 5. W przyszłą niedzielę tzw. „BIAŁA NIEDZIELA”, na którą serdecznie zaprasza Kanclerz WSEI Teresa Bogacka. Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego badania, od 8.00 do 14.00, na placu przy kościele. Szczegóły na plakatach.
 6. Siostry Służebniczki zapraszają dzieci do „Ogniska Misyjnego”. Spotkania w każdą sobotę o godz. 10.00 w Domu Katechetycznym.
 7. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:

a/ w poniedziałek wspomnienie męczenników: św. Korneliusza, papieża i św. Cypriana, biskupa

b/ w środę święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

b/ w piątek wspomnienie męczenników św. Andrzeja Kim Taegona, prezbitera i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

c/ w sobotę święto św. Mateusza Apostoła.

 1. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Maria Maruszczak, Piotr Wójtowicz, Danuta Jachowicz, Robert Czapla, Ryszard Grabowski, Elżbieta Jarczak i Barbara Krupińska; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….


Zapowiedzi przedślubne 08.09. 2019 r.

 

Kucio Przemysław, kawaler z parafii w Nasutowie

i Katarzyna Błaszczak, panna z parafii tutejszej

 

Gąsior Piotr Władysław, kawaler z parafii tutejszej

i Siwiec Alicja Dorota, panna z parafii „św. Mikołaja” w Lublinie

Jeśli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych uniemożliwiających w/w nupturientom zawarcie małżeństwa, obowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o nich niezwłocznie proboszcza zgodnie z kan. 1066 i 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

W łączności z głównym miejscem modlitwy jakim będzie lotnisko Włocławek - KRUSZYN zapraszamy na godz. 18:00 na Msze Świętą w Święto PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO następnie w procesji przejdziemy pod Krzyż miejsce pamięci gdzie odmówimy Część Bolesną Różańca Świętego następnie odmówimy Modlitwę uznającą Chrystusa za Króla i Pana i odśpiewamy Apel Jasnogórski ! ZABIERZMY ZE SOBĄ ŚWIECE I KRZYŻE ! ! !

 1. Dzisiaj o godz. 11.30 udzielimy dzieciom błogosławieństwa z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.
 2. Młodzież uczęszczającą do klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej, mieszkającą na terenie naszej parafii, zapraszamy do zapisów na kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania. Zapisów można dokonywać
  do 18 września. 18 września o godz. 18:00 w auli domu katechetycznego odbędzie się pierwsze spotkanie kandydatów i rodziców.
 3. We wtorek o godz.11.00 będzie sprawowana Msza Św. w intencji nauczycieli i uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 4. Można jeszcze zapisać się w poczet uczestników pielgrzymki „Polska pod Krzyżem”, w dniach 13-14 września 2019. Wyjazd 13 września o godz. 8.00, z placu przed kościołem. Zapisy w zakrystii.
 5. W piątek o godz. 18:00 Msza św. i nabożeństwo Fatimskie (intencje zgłaszamy w zakrystii).
 6. W sobotę spotkanie rodziny bł. Edmunda o godz. 16:00
 7. W przyszłą niedzielę w kaplicy na Brzegowej trzecie parafialne „Dożynki”. Uroczystość rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 11.00, zapraszamy.
 8. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:

a/ w czwartek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

b/ w piątek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bp i dK

c/ w sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego – Msze 6:45 i 18:00

 1. W minionym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Artur Sakowski; módlmy się w jego intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….


Zapowiedzi przedślubne 08.09. 2019 r.

Grzegorz Polak, kawaler z parafii tutejszej

i Magdalena Szyszka, panna z parafii Archikatedralnej w Lublinie

 

Cioczek Piotr Tomasz, kawaler z parafii tutejszej

I Monika Alicja Mróz, panna z parafii NSJ w Lublinie


Jeśli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych uniemożliwiających w/w nupturientom zawarcie małżeństwa, obowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o nich niezwłocznie proboszcza zgodnie z kan. 1066 i 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

W przyszłą niedzielę w kaplicy p.w. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej na ul. Brzegowej 3 parafialne DOŻYNKI . Uroczystość rozpoczynamy uroczystszą Mszą Świętą o godz. 11.00, następnie wspólne świętowanie na terenie zielonym przed kaplicą 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

XXII Niedziela Zwykła – 01 września 2019

 

 1. Dziś przypada  rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzisiejszą modlitwą obejmujemy wszystkie ofiary tego czasu. Wiele materiałów na ten temat znajdziemy w bieżącym numerze tygodnika „Niedziela”. Polecajmy Bogu sprawę pokoju w świecie.  
 2. Rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020. Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom, katechetom i rodzicom życzymy, by wspólnie podejmowany wysiłek przyniósł obfite owoce. Rozpoczynający się rok szkolny pragniemy zawierzyć Panu Bogu. Msza Święta w tej intencji jutro o godz. 8:00. Zapraszamy uczniów i całe grono pedagogiczne.
 3. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 udzielimy dzieciom błogosławieństwa z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.
 4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek po Mszy Wieczorowej Nabożeństwo w intencji powołań Kapłańskich i Zakonnych, piątek o godz. 18:00 Msza Święta wynagradzająca Sercu Jezusowemu i spotkanie Arcybractwa Straży NSPJ. Spowiedź od godz. 17:30 , w sobotę adoracja po Mszy Świętej porannej do godz. 9:00 i Msza Święta w intencji członków KŻR i ich rodzin, z konferencją formacyjną.
 5. Organizujemy wyjazd na ogólnopolskie wydarzenie modlitewne "POLSKA pod KRZYŻEM", które odbędzie się we Włocławku, 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Planowany wyjazd w piątek 13 września w godz. porannych do Lichenia, w sobotę udział w wydarzeniu i  nocny powrót do Lublina . Koszt 160 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy do 6 września włącznie.
 6. Do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W nich wiele materiałów na temat II wojny światowej i o tym jak rodzice mogą przeciwdziałać źle rozumiane edukacji seksualnej w naszych szkołach i przedszkolach a nawet w żłobkach.
 7. Ofiary zbierane w dniu dzisiejszym do puszek przeznaczone są na „Fundusz wspierania Nauki chrześcijańskiej”.
 8. W przedsionku kościoła z dobrodziejstwa Edycji Św. Pawła można otrzymać za darmo Słowo Życia - „Ewangelię na każdy dzień”.
 9. Zapraszamy dorosłych-ludzi młodych, do śpiewania w naszym CHÓRZE PARAFIALNYM. Pierwsze spotkanie powakacyjne 03 września, we wtorek, o godz. 19.15, w salce parafialnej. Kontakt z organistką, siostrą Małgorzatą.
 10. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:

a/ we wtorek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK

c/ w sobotę wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

 1. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Małgorzata Drozd, Stanisława Czubak, Stanisław Michalec, Michalina Trawińska i Regina Gołębiowska; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...