Od dwunastu lat, 28 września o godzinie 15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, czciciela Bożego Miłosierdzia spotykają się na chodnikach, rogach ulic i placach miast, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych.


W sobotę, 28 września 2019 r. o godzinie 15:00, zapraszamy do wspólnej modlitwy W NASZEJ PARAFII SPOTKAMY SIĘ NA SKRZYŻOWANIU UL. HUTNICZEJ Z ŁĘCZYŃSKĄ (przy przystanku MPK na PRZYJAŹNI). 

W tym roku towarzyszą nam intencje:

  1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521)
  2. Modlimy się o jedność. Widzimy głębokie podziały w Kościele Powszechnym, widzimy jaskrawo  to, co nas dzieli. Nie tylko to, co rozdziela wierzących i niewierzących, ale także to,  co   głęboko dzieli  naszą  wspólnotę.  Dlatego chcemy  prosić Pana  o dar jedności dla  Kościoła.,
  3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących.