lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

Zapraszamy młodych i dorosłych parafian na 

KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

poniedziałki i czwartki - godz. 19:00 

Katechezy mają charakter żywego przepowiadania Słowa Bożego i składają się w całości z 15 spotkań. Same w sobie stanowią bardzo dobrą formę ewangelizacji i mogą pomóc w ożywieniu naszego życia chrześcijańskiego.

Po ich zakończeniu będzie można kontynuować chrześcijańską formację w małych wspólnotach.

Droga Neokatechumenalna została uznana przez Stolicę Apostolską w 2002 r. za itinerarium (drogę) formacji katolickiej, ważną dla społeczeństwa i obecnych czasów. Jest proponowana biskupom jako sposób realizacji w ich diecezjach wtajemniczenia chrześcijańskiego w parafii, w małych wspólnotach, i dla otwarcia duszpasterstwa misyjnego. 


Droga jest zespołem czterech dóbr duchowych: katechumenatu pochrzcielnego, mającego pomóc ochrzczonym w odkryciu ogromnych bogactw otrzymanego chrztu, stałego formowania wiary, katechumenatu dla nieochrzczonych oraz służby katechezie.
Ruch został zainicjowany w Madrycie w 1964 r. przez Kiko Argüello i Carmen Hernandez, którzy wraz z o. Mario Pezzi tworzą Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną.


Na świecie istnieje 18 tys. wspólnot (każda po ok. 40 osób) w ok. 850 diecezjach w 105 krajach na 5 kontynentach. W Polsce ruch pojawił się w 1975 r. dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ i liczy dziś ok. 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach.

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...