lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

W niedzielę  rozpoczyna się 53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Tegoroczne hasło brzmi „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Dobrze wiemy, że problem choroby alkoholowej nie jest obcy i w naszej wspólnocie parafialnej.

Przypominamy, że przy parafii działa grupa, która tworzy środowisko przezwyciężania choroby alkoholowej: Wspólnota AA dla osób uzależnionych (spotkania w czwartki, godz. 19.00); Wspólnota Al.-Anon dla rodzin współuzależnionych, czyli rodzin, w których istnieje problem alkoholowy (spotkania także w czwartki o godz. 19.00).

W I niedziele miesiąca spotkania AA są spotkaniami otwartymi, to znaczy, że osoba uzależniona może wziąć w nim udział wraz ze współmałżonkiem. Służą one również temu, aby osoby doświadczające alkoholizmu w swojej rodzinie mogły usłyszeć od alkoholików, jak wygląda problem z ich strony.  

\

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...