lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

Drodzy Parafianie !

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego zagrożenia i obowiązujące w tym zakresie prawo państwowe jesteśmy zobowiązani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń wydanych przez Rząd.

1. Bardzo prosimy, by w najbliższe dni do 11 kwietnia  na Msze Święte przychodziły jedynie osoby i członkowie rodzin tych osób, które na danej Mszy złożyły intencję. 

2. Jedną z najważniejszych zmian do której musimy się wszyscy ze spokojem dostosować jest ograniczenie ilości osób, które mogą jednocześnie przebywać w kościele . W Eucharystii w niedziele i dni powszednie w naszym kościele nie może uczestniczyć jednorazowo więcej niż 5 osób. 

3. Do odwołania zawieszamy wspólne sprawowanie w kościele nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek o Męce Pańskiej
Zawieszamy także prowadzenie jakichkolwiek spotkań grup duszpasterskich w pomieszczeniach kościelnych i na plebanii do odwołania ! 

4. Prosimy o modlitwę różańcową w domach w łączności z kapłanami,i siostrami zakonnymi, którzy w tym czasie będą się modlili w zamkniętym dla pozostałych osób kościele codziennie o godz. 20.30. 


Będziemy modlić się w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

5. Odwołujemy: wyjście do kina BAJKA oraz wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa
6. Wszystkie Msze Święte w niedziele, święta i na tygodniu sprawujemy bez zmian . Intencje Mszalne będą odprawione zgodnie z harmonogramem .

6. Komunia Święta będzie udzielana na rękę.

7.Przypominamy Dekret Metropolity Lubelskiego :

o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Kościoła oraz obowiązkiem każdego katolika. Są jednak sytuacje, dla których nieobecność na Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane jest usprawiedliwiona.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i uwzględniając Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

1. osobom w podeszłym wieku,
2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy Świętej w radiu, telewizji lub internecie.

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...