lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

„Pokój wam (…). Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w
waszych sercach? Dotknijcie Mnie i przekonajcie się.” (wg. Łk 24) 

Drodzy Parafianie i mili Goście , życzę wam i sobie, aby święta Wielkiej Nocy, pomogły nam w przezwyciężaniu wszelkich słabości i grzechów, które wpędzają nas w wątpliwości i zamieszanie serca.
Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przyniesie radość, pokój i gorliwość apostolską;
rodzinom, biskupom, prezbiterom i osobom zakonnym oraz wszystkim, kto trudzi się dla Chrystusa, jedność i miłość, umnożenie wiary i gotowość pójścia za Nim
„dokąd nie chcemy”, a dokąd On pragnie nas poprowadzić.
Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...