lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

 1. Drodzy parafianie, mając na uwadze pytania związane z pandemią, pragnę was zachęcić do uczestniczenia tak w niedzielnych, jak i w codziennych Mszach świętych. Powierzchnia kościoła pozwala nam na zgromadzenie prawie do 200 osób. Niech Zmartwychwstały Pan pomoże nam przejść z odwagą ten niełatwy czas. Pokarm Słowa i Eucharystii daje życie wieczne, siłę i pokój, którego świat dać nie może. Pamiętajmy o niesieniu pomocy sąsiadom, którzy chorują lub są w podeszłym wieku.
 2. Miesiąc październik jest poświęcony w szczególny sposób modlitwie różańcowej. Zapraszamy codzienne na nabożeństwo o godz. 17.30. Odpust zupełny może uzyskać wierny, który pobożnie odmówi różaniec Maryjny w kościele, w kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu i ogólnie, kiedy gromadzi się dla godziwego celu.
 3. Zapraszamy do głosowania na projekt remontu ulic na Tatarach. Jest to projekt obywatelski. Każdy głos jest na wagę złota. Do 28 października trzeba zagłosować. Bez waszej obywatelskiej aktywności dalej będziemy jeździli i chodzili po zniszczonych drogach osiedlowych. Instrukcja do głosowania do pobrania przy wyjściu z kościoła.
 4. Z radością informujemy o tym, że nasi parafianie panowie Zenon Gosek i Tomasz Lewandowski zostali ustanowieniu przez Księdza biskupa Adama Baba nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Będą w miarę potrzeb pomagać w udzielaniu Komunii w czasie Mszy Świętej, jak i poza nią, z możliwością nawiedzania chorych z Najśw. Sakramentem w ich domach.
 5. W czwartek, 29.X. o godz. 16.30, w kościele, spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 6. 5 listopada, o godz.18.45, w kościele, spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św
 7. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Wilhelmina Bodio, Maria Świerczewska, Irena Siembida i Kazimierz Majewski; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Tłumaczenie: BP KEP – www.episkopat.pl
Źródło: www.vaticannews.va/pl/

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną przypominamy telefony do Kapłanów pracujących w naszej Parafii do bezpośredniego kontaktu 

1. ks. Proboszcz Sławomir Laskowski 661-990-175

2. ks. Mirosław Flak  601-934-882 

3. ks. Grzegorz Majkut 512-175-141

4. Telefon kancelaria 511-499-541

 

APEL 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. 

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. 

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)             

 1. Drodzy parafianie, mając na uwadze pytania związane z pandemią, pragnę was zachęcić do uczestniczenia tak w niedzielnych, jak i w codziennych Mszach świętych. Powierzchnia kościoła pozwala nam na zgromadzenie prawie do 200 osób. Niech Zmartwychwstały Pan pomoże nam przejść z odwagą ten niełatwy czas. Pokarm Słowa i Eucharystii daje życie wieczne, siłę i pokój, którego świat dać nie może. Pamiętajmy o niesieniu pomocy sąsiadom, którzy chorują lub są w podeszłym wieku.
 2. Nasze Siostry były na kwarantannie, dzisiaj ją skończyły, są zdrowe. Jedna z Sióstr kończy kwarantannę we wtorek.
 3. Miesiąc październik jest poświęcony w szczególny sposób modlitwie różańcowej. Zapraszamy codzienne na nabożeństwo o godz. 17.30. Odpust zupełny może uzyskać wierny, który pobożnie odmówi różaniec Maryjny w kościele, w kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu i ogólnie, kiedy gromadzi się dla godziwego celu.
 4. Dzisiaj na Mszy św. o godz.11.30, poświęcenie różańców dla dzieci. przygotowujących się do I Komunii Św.
 5. Dzisiaj o godz. 18.00 spotkanie Rady Parafialnej w auli Domu Katechetycznego.
 6. Zapraszamy do głosowania na projekt remontu ulic na Tatarach. Jest to projekt obywatelski. Każdy głos jest na wagę złota. Do 28 października trzeba zagłosować. Bez waszej obywatelskiej aktywności dalej będziemy jeździli i chodzili po zniszczonych drogach osiedlowych. Instrukcja do głosowania do pobrania przy wyjściu z kościoła.
 7. W czwartek, 22.X., o godz. 16.30 zebranie katechetów, w auli Domu Katechetycznego.
 8. W sobotę, 24.X., po modlitwie różańcowej Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na spotkanie formacyjne do auli Domu Katechetycznego, a w niedzielę 25.X., zapraszamy na Mszę się o godz. 16.00 w intencji Ojczyzny, TV TRWAM, Radio Maryja i dzieł przy nim powstałych.
 9. 5 listopada, o godz.18.45, w kościele, spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
 10. Dziękujemy za ofiary złożone na „Papieskie dzieło rozkrzewiania wiary”.
 11. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:
 12. we wtorek wspomnienie św. Jana Kantego, patrona naszej diecezji
 13. w czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II
 14. Zapowiedzi przedślubne:
  a) b)   Robert Wojciechowski i Grażyna Wojciechowska z parafii tutejszej

Jeśli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych uniemożliwiających w/w nupturientom zawarcie małżeństwa, obowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o nich niezwłocznie proboszcza zgodnie z kan. 1066 i 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 1. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Jadwiga Kluziak i Mieczysław Kosacki; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

Podkategorie

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...