10 września o godz. 6:45 – ofiary Mszy Świętej od uczestników pogrzebu w 30 dzień po Śmierci

10 października o godz. 645 – ofiara Mszy Świętej od Andrzeja Jeża

10 listopada o godz. 830 – ofiara Mszy Świętej od znajomych z Siedlanowa

10 grudnia o godz. 1800 – ofiara Mszy Świętej od s. Elżbiety ( Służebniczki Starowiejskiej) 

29 grudnia o godz. 830 - ofiara Mszy Świętej od Rodziny Radeckich

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...