ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY:

- Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych i stosowne chrześcijańskie imię (imiona),

- Zakupić świecę chrzcielną i białą szatę,

- Przygotować się duchowo poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Przy zapisie w kancelarii parafialnej należy przedstawić kapłanowi:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeśli dziecko urodziło się poza Polską potrzebne jest pokazać kapłanowi oryginalny dokument – tłumaczenie pod przysięgą tamtejszego aktu urodzenia (można zostawić jego kopię) i zostawić w kancelarii wyrobiony w Polsce w USC odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

  1. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka

Najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym.

  1. Imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.  Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

Kościół stawia przed Rodzicami Chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka,

– nie są osobami, które żyją w grzechu ciężkim np. w związku niesakramentalnym, konkubinacie

O chrzest dla dziecka proszą Kościół rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. babcia, krewni lub przyjaciele!

Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament, umówionej z duszpasterzem (katechezy odbywają się 2 i 4 soboty miesiąca, godz. 19:00).

Chrztu podczas Mszy Świętej udzielamy w drugie i czwarte niedziele miesiąca.

KSIĄDZ

XX NIEDZIELA ZWYKŁA   C - 18 sierpnia 2019

xMF

7:00

+ Marek Suchodolski (10r.) ++ Suchodolskich

xJP

7:00

+ Czesław Nowak (18 greg.)

xMF

8:30

+ Marianna i Bronisław Skorek, Edward Figarski

xJP

8:30

+ Ryszard Słowikowski (18greg.)

xProb

10:00

Za parafian – chrzest         kaplica - xAP

xAP

11:30

+ Alina i Jan Fus

xKan

11:30

+ Maria i Władysław Pilszak w rocz. śmierci

xFran

11:30

+ Wanda Winiarska (3r.), Marta Birska (6r.), Stefania

xProb

18:00

+ Jan Drozd (7r.)

 

PONIEDZIAŁEK- 19 sierpnia 2019

x Prob

6:45

+ Marianna, Bronisława, Joanna, ++ Pizoniów, Długoszów, Grudniów

x MF

6:45

O łaskę zdrowia dla Marianny

x AP

18:00

+ Czesław Nowak (19 greg.)

x Kan

18:00

+ Ryszard Słowikowski (19 greg.)

x Fran

18:00

+ Zygmunt Miszczak (18r.)

 

WTOREK - 20 sierpnia 2019

x Prob

6:45

+Czesław Nowak (20 greg.)

xMF

6:45

+ Stanisław Piekarz (11 m.p.śm.)

xAP

18:00

+Ryszard Słowikowski (20 greg.)

xKan

18:00

Dziękczynna w 7 rocz. ślubu Katarzyny i Patryka Pidek i o Boże błogosł. dla Oskara

 

ŚRODA - 21 sierpnia 2019        

xProb

6:45

+Ryszard Słowikowski (21greg.)

xMF

6:45

+ Franciszek Wierzchowski

xJP

6:45

+ Joanna Brygała (z racji imienin); ++ Brygałów i Kozłów

xFran

18:00

Bronisława Kukieła (30 dz.p.śmierci od uczest. pogrzebu)

xKan

18:00

+ Czesław Nowak (21 greg.)

xAP

18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

CZWARTEK - 22 sierpnia 2019  

xProb

6:45

+ Czesław Nowak (22 greg.)

xAP

6:45

+ Władysława Woch (8 r.) ++ Wochów i Siembidów

xMF

18:00

+ Ryszard Słowikowski (22 greg.)

xKan

18:00

+ Janusz Lewandowski w 30 dz. po śmierci od uczest. pogrzebu

xFran

18:00

+ Stefan Heliński (11 r.)

 

PIĄTEK - 23 sierpnia 2019

xProb

6:45

+ Czesław Nowak (23 greg.)

xMF

6:45

+ Adam Deneka (6 m.p.śm.) i + Czesław Deneka z racji im.

xAP

18:00

+ Ryszard Słowikowski (23 greg.)

xKan

18:00

+ Anna Dobrowolska (10 r.)

xFran

18:00

+ Ryszard Ferenc (21 r.)

 

SOBOTA - 24 sierpnia 2019         

xProb

6:45

+ Czesław Nowak (24 greg.)

xMF

6:45

+ Zdzisław

xProb

10:00

Obrzęd dopełnienia chrztu

xJP

16:00

Ślub Luiza i Radosław

xAP

18:00

+ Ryszard Słowikowski (24 greg.)

xKan

18:00

+ Jadwiga Brożek (10 m.p.śm.)

NIEDZIELE:
700, 830, 1000, 1130,1600,1800

DNI POWSZEDNIE:
645,1800

NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - środy godz.1800 
(z wyjątkiem pierwszych śród miesiąca), w pierwsze środy nabożeństwo o 6:45 

Nabożeństwo do św. Józefa - pierwsze środy miesiąca godz.1630-1800 

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...