lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY:

- Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych i stosowne chrześcijańskie imię (imiona),

- Zakupić świecę chrzcielną i białą szatę,

- Przygotować się duchowo poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Przy zapisie w kancelarii parafialnej należy przedstawić kapłanowi:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeśli dziecko urodziło się poza Polską potrzebne jest pokazać kapłanowi oryginalny dokument – tłumaczenie pod przysięgą tamtejszego aktu urodzenia (można zostawić jego kopię) i zostawić w kancelarii wyrobiony w Polsce w USC odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

  1. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka

Najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym.

  1. Imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.  Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

Kościół stawia przed Rodzicami Chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka,

– nie są osobami, które żyją w grzechu ciężkim np. w związku niesakramentalnym, konkubinacie

O chrzest dla dziecka proszą Kościół rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. babcia, krewni lub przyjaciele!

Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament, umówionej z duszpasterzem (katechezy odbywają się 2 i 4 soboty miesiąca, godz. 19:00).

Chrztu podczas Mszy Świętej udzielamy w drugie i czwarte niedziele miesiąca.

 

                                       Niedziela Palmowa           05 kwietnia 2020

xAP

7:00

+ Wacław Narkun (32 r.)

xGM

7:00

+ Bolesław Adamek (30 r.) ; ++ Adamków; + Wiesław Kot; ++ Kot oraz Kazimierz Zawiślak (5 r.)

xMF

8:30

+ Aleksander(17 r.) i Janina Nalewajko oraz ++ Kępków i Nalewajków

xKan

8:30

+ Aniela, Stanisław, Marian, Tadeusz, Mariusz ++ Marciniak; + Marianna i Józef Wiater oraz Rozalia i Grzegorz Zieńczuk

xProb

10:00

Za parafian   (zmiana taj. różańcowych)                                             kaplica: xMF

xGM

11:30

+ AnIgnacy Madej (11 r.) i ++Madejów i Parafiniuk

xPW

11:30

+ Ryszard Łagowski (30 dz.p.śm.) intencja od uczestników pogrzebu    

xFran

11:30

+ Helena, Marianna, Agnieszka, Grzegorz i ++ Kuna

xPW

16:00

+ Marianna Okrrutnik (3 r.)

xAP

16:00

+ Halina Wójtowicz

xProb

18:00

+ Grażyna Mielniczuk – int. od przyjaciół

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK                  06   kwietnia   2020

xGM

6:45

+ Zofia Szabat (19 r.)

xAP

6:45

+ Bogdan Jahołkowski (10 m.p.śm.) ++ Jahołkowskich i Basajów

xProb

18.00

+ Andrzej Guziak (22 r.)

xPW

18:00

+ Alina Krawczyk (11 m.p.śm.)

 

WIELKI WTOREK                             07 kwietnia 2020          

xProb

6:45

W int. Tymoteusza, Marty i Zuzanny o dobre rozpoznanie woli Bożej dla nich

xPW

6:45

Za dusze w czyśćcu cierpiące

xGM

18:00

+ Józef Tarka (3 m.p.śm.)

xMF

18:00

+ Józef i Józefa Pasek

xAP

18:00

+ Andrzej Depta (2 r.)

 

WIELKA ŚRODA                                08   kwietnia   2020              

xProb

6:45

Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

xMF

18:00

Dziękczynna za życie śp. Barbary w 30 dzień odejścia do domu Ojca

Triduum Paschalne

 

WIELKI CZWARTEK                         02 kwietnia   2020            

   

               Msza Wieczerzy Pańskiej

xGM

19:00

Za księży, siostry zakonne, którzy pracują i pracowali w naszej parafii

xProb

19:00

+ Marian(34 r.) i Aniela(1 r.) Grzesiak

xMF

19:00

+ Marianna Grudzińska (30 dz.p.śm.) intencja od uczestników pogrzebu

 

WIELKI PIĄTEK                                10 kwietnia   2020                

xProb

8:00

   Jutrznia z Godziną Czytań

xPW

15:00

   Droga Krzyżowa

xMF

19:00

   Liturgia Męki Pańskiej

 

WIELKA SOBOTA                             11 kwietnia     2020                    

xAP

8:00

Jutrznia z Godziną Czytań

xProb

20:00

Wigilia Paschalna

 

LEGENDA KSIĘŻY CELEBRANSÓW :


x.Prob - ks.Proboszcz Sławomir Laskowski 

xMF - ks. Mirosław Flak - wikariusz 

xGM - ks. Grzegorz Majkut - wikariusz 

xAP - ks. Artur Potrapeluk - rezydent 

xKan - ks. kanonik Józef Dubik  emeryt 

xFran - ks. Franciszek Kasprzyk - emeryt 

xZb - ks. Zbigniew Baranowski - pomoc duszpasterska 

x.PW - ks. Przemysław Warmiński - pomoc duszpasterska 

NIEDZIELE:
700, 830, 1000 za parafian/ 2 i 4 niedziela chrzcielna, 1130,1600,1800

DNI POWSZEDNIE:
645,1800

NABOŻEŃSTWA

Maj - Litania Loretańska-  godz. 1730

Czerwiec - Litania do Serca Pana Jezusa - godz. 1730

Październik - Nabożeństwo Różańcowe - godz. 1730

Listopad - Nabożeństwo wypominkowe ( niedziele Nieszpory ) - godz. 1730

Wielki Post - Niedziele  Godzinki o Męce Pańskiej godz. 6:40, Gorzkie Żale godz. 17:30 


Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - środy godz.1800

Nabożeństwo do św. Józefa - pierwsze środy miesiąca godz.1630-1800 

Nabożeństwo w I czwartek Miesiąca - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakrmantu w ciszy 

Nabożeństwo w I Piątek Miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu godz 16:45 - 18:00 

Nabożeństwo w I Sobotę Miesiąca - Wynagradzające NMP - godz. 6:45 Msza Święta i Adoracja do godz. 9:00, następnie Msza Święta dla KŻR 

 

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...