lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

 

  1. Dzisiejszą niedzielą inaugurujemy XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody rozpocznie Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka. Zachęcamy do rodzinnego czy osobistego czytania i słuchania, w ciągu całego tygodnia, Dobrej Nowiny z tej ewangelii.
  2. Prosimy, aby osoby, które przystąpiły do Duchowej adopcji dzieci, którym grozi śmierć w wyniku aborcji, dzisiaj złożyły swój podpis w Księdze adopcji. Wyłożona jest w kruchcie kościoła.
  3. Dziękujemy wam za wasze ofiary, które wpłynęły na konto parafialne.
  4. Prosimy, aby zapraszać duszpasterzy z wizytą do chorych, gdy rozpoczyna się dla nich trudny czas cierpienia, gdy są w pełni świadomi, aby przyjąć pomoc i ulgę płynącą z sakramentu chorych.
  5. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w sobotę o 17.30 na modlitwę w intencji Ojczyzny, TV TRWAM, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych. W niedzielę 25.IV. na Mszę o godz. 16.00 w w/w intencjach.
  6. W piątek przypada uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika.
  7. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: ++ Danuta Król i Leonarda Kosacka; módlmy się w ich intencji oraz za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...