lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

„Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem, a królestwem szatana zostanie stoczona w kwestiach małżeństwa i rodziny” – oznajmiła w liście kardynałowi Carlo Caffarze siostra Łucja dos Santos wizjonerka z Fatimy.

Dodała też: „Nie bój się… Matka Boża już zmiażdżyła szatanowi głowę”.

Nasze rodziny i rodziny na całym świecie są obecnie bardzo atakowane m.in. jest podważana definicja małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety. Świat i niestety także Polska jest niszczony przez plagę rozwodów.
Wierzymy, ze najskuteczniejszą bronią jakiej możemy użyć w obronie świętości naszych Rodzin jest dany nam przez samą Matkę Bożą Różaniec Święty oraz pokorne wypełnienie wezwania do pokuty – do czego Maryja zachęcała nas w Fatimie.

Zapraszamy wszystkich Polaków do odmówienia 54 dniowej Nowenny Pompejańskiej w intencji:

„O świętość Rodzin.”

Nowennę rozpoczynamy w dzień Matki 26 maja 2019, a kończymy 18 lipca 2019 roku.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!!!

Jak odmawiać ta Nowennę?

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosna, bolesna i chwalebna). Jeśli ktoś chce,
może odmawiać czwarta część z Tajemnicami Światła.

Przed rozpoczęciem różańca, wymieniamy najpierw intencje: „O świętość Rodzin”, a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni (od 26 maja do 21 czerwca 2019) odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem
Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moja, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni (od 22 czerwca do 18 lipca 2019) odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy
Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i
niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaka masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!!!

Warszawa, 13 maj 2019

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...