lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

W dniu 6 czerwca 2019 roku w południe zmarł w Lublinie Ksiądz Arcybiskup Senior Bolesław Pylak, biskup lubelski w latach 1975-1997.

Informacje o pogrzebie zostaną podane po ich ustaleniu.

dewiza biskupia: In Te Domine Speravi – Tobie, Panie, zaufałem

urodzony – 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku Górnym koło Krasnegostawu
święcenia prezbiteratu – 29 czerwca 1948 r. w Lublinie
mianowany biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej (tyt. Midiki) – 14.03.1966 r.
święcenia biskupie – 29 maja 1966 r. w Lublinie
mianowany biskupem lubelskim – 27.06.1975 r.
rozpoczął posługiwanie – 20 lipca 1975 r.
mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim – 25 marca 1992 r.
emeryt (senior) – od 14 czerwca 1997 r.

Z smutkiem ale i nadzieją w radość życia wiecznego przyjęliśmy informację o śmierci ks. arcybiskupa Bolesława Pylaka – metropolity lubelskiego w latach 1992-1997 .

Nasza parafia i jej początki to przede wszystkim starania ks. Arcybiskupa Bolesława , który powołał do istnienia parafię Dekretem erekcyjnym z dn. 21 grudnia 1982 r. choć już 1 kwietnia 1981 r. ówczesny Wikariusz parafii św. Michała, ks. Zbigniew Kuzia został skierowany przez biskupa Bolesława Pylaka do organizowania parafii na Tatarach, a we wrześniu zaczęto stawiać kaplicę tymczasową, której poświęcenie odbyło się 22 listopada 1981 r. w uroczystość Chrystusa Króla.

W święto Zesłania Ducha Świętego 10 czerwca 1984 r. ks. Biskup Bolesław Pylak położył na budowie kościoła kamień węgielny

3 maja 1987 roku ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia trzech dzwonów „NIEPODLEGOŚCI”, „NADZIEI” i „WIARY”

18 czerwca 2009 roku ks. Arcybiskup przewodniczył procesji na zakończenie oktawy Bożego Ciała na os. Przyjaźni, na zakończenie poświęcił ufundowaną przez parafian kapliczkę MB Fatimskiej .

24 października 2010 roku podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 gościliśmy ks. Arcybiskupa Bolesława, który włączył do wspólnoty kościoła dwoje dzieci .

Ostatnią wizytą odbytą w naszej parafii był wrzesień 2011 roku, ks. Arcybiskup senior przewodniczył Mszy Świętej w 30 rocznicę powstania naszej parafii oraz 40 rocznicę święceń kapłański Proboszcza ks. Zbigniewa Kuzi

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...