lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się 5 i 6 czerwca. Jednak w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa będzie miała charakter duchowy.

W pierwszym dniu pielgrzymki wszystkie róże różańcowe zaproszone są do duchowej łączności na modlitwie różańcowej o godz. 20.20 prowadzonej w Radio Maryja. Kolejne dziesiątki poprowadzą m.in. różni przedstawiciele Żywego Różańca. Modlitwa ta będzie trwała też w jasnogórskiej bazylice dla tych, którzy przybędą na Jasną Górę. Transmitowany tego dnia Apel Jasnogórski przez Telewizję Trwam również został wpisany jak co roku w program pielgrzymki.
W sobotę uroczysta Msza św. sprawowana będzie w  Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 13.30 (transmisja w Telewizji Trwam) pod przewodnictwem Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, Delegata KEP ds. Żywego Różańca.
Na Pielgrzymkę do Częstochowy zaproszeni są wszyscy Członkowie Kół Różańcowych i uczestniczymy w niej w całości w sposób DUCHOWY.
Ze względu na trwające ograniczenia wszystkie wyznaczone osoby, które zamierzają przybyć na Jasną Górą, począwszy od moderatorów diecezjalnych, zarządu i wyznaczonych diecezji zgłaszają swój udział do 01 czerwca br do Sekretariatu Żywego Różańca. 
Życzę owocnego DUCHOWEGO pielgrzymowania. 
W oczekiwaniu na spotkanie, 
z darem modlitwy
ks. Jacek Gancarek
Moderator Krajowy Żywego Różańca

 

D E K R E T

dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej 31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

• osób w podeszłym wieku
• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
• osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Dziękując Bogu za opiekę i błogosławieństwo w trudnym czasie epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

 

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 28 maja 2020 r.

  • Pamiętajmy w modlitwie o nowo wybranym biskupie pomocniczym dla naszej diecezji, ks. Adamie Babie.
  • Drodzy parafianie, zapraszamy do kościoła. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę i w ciągu tygodnia. Przypominamy o spowiedzi i Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Drodzy rodzice zatroszczcie się o duchowe życie waszych dzieci.
  • Zachęcamy do kontynuowania katechez dla młodzieży i dorosłych, które przerwaliśmy ze względu na pandemię. Pierwsze spotkania dzisiaj           o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy na nie wszystkich chętnych, bez względu na poglądy.
  • Od 1 maja o godz. 17.30 rozpoczęliśmy codzienne nabożeństwa majowe.
  •    W minionym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej po nagrodę do Pana: + Jan Kłysiak; módlmy się w jego intencji i za zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła: wieczny odpoczynek….

Podczas konferencji prasowej w dniu 27 maja 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił przejście do IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Od 30 maja wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące m.in. zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni, limitów osób w kościołach i miejscach sprawowania kultu religijnego, a od 6 czerwca organizowania zgromadzeń na powietrzu i wesel.

Wciąż będziemy musieli jednak zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Uroczystości religijne i pogrzeby
Od soboty 30 maja zniesione zostają limit osób w kościołach i innych miejsca sprawowania kultu religijnego.

Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.


Zgromadzenia w przestrzeniach otwartych
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)
Od soboty 6 czerwca 2020 r. możliwe będzie organizowanie wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji lubelskiej. Jest nim Ksiądz dr Adam Piotr Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich.

Urodził się 30 grudnia 1974 r. w Lublinie i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. Wzrastał w Niedrzwicy Kościelnej, w rodzinie strzegącej najcenniejszych wartości i przywiązanej do Kościoła. Jego bliskim krewnym był biskup łomżyński Stanisław Stefanek, zmarły cztery miesiące temu w Lublinie. Po maturze w II Liceum im. Jana Zamoyskiego rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Lublinie.

Przyjąwszy święcenia prezbiteratu pracował przez rok jako wikariusz w parafii garnizonowej w Lublinie, a następnie podjął studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone doktoratem. W trakcie studiów mieszkał i pracował przy kościele Świętego Ducha w Lublinie jako duszpasterz młodzieży, a od roku 2002 był koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W ciągu ostatnich dwudziestu lat uczestniczył, razem z młodzieżą z archidiecezji, we wszystkich spotkaniach młodych z Następcą św. Piotra na kilku kontynentach.

Doświadczenie duszpasterskie zdobywał najpierw jako rektor kościoła Świętego Ducha w Kraśniku w latach 2005-2010, następnie jako proboszcz w Końskowoli w latach 2010-2014, a przez ostatnie sześć lat w parafii św. Józefa w Lublinie. Należy do Kolegium Konsultorów Archidiecezji Lubelskiej oraz Rady Kapłańskiej. Jest konsultorem Rady ds. duszpasterstwa młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że liczne dary, jakie otrzymał od Boga oraz bogate doświadczenie Biskupa Nominata pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Kościół. Polecam go Waszej gorącej modlitwie. Niech go wspiera macierzyńskie wstawiennictwo Królowej Nieba, radującej się ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia swojego Syna.

Z serca wszystkim błogosławię
Wasz biskup Stanisław

Lublin, 22 maja 2020 r.


Komunikat należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę 24 maja br.

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...