ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY:

- Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych i stosowne chrześcijańskie imię (imiona),

- Zakupić świecę chrzcielną i białą szatę,

- Przygotować się duchowo poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Przy zapisie w kancelarii parafialnej należy przedstawić kapłanowi:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeśli dziecko urodziło się poza Polską potrzebne jest pokazać kapłanowi oryginalny dokument – tłumaczenie pod przysięgą tamtejszego aktu urodzenia (można zostawić jego kopię) i zostawić w kancelarii wyrobiony w Polsce w USC odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

  1. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka

Najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym.

  1. Imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.  Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

Kościół stawia przed Rodzicami Chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka,

– nie są osobami, które żyją w grzechu ciężkim np. w związku niesakramentalnym, konkubinacie

O chrzest dla dziecka proszą Kościół rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. babcia, krewni lub przyjaciele!

Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament, umówionej z duszpasterzem (katechezy odbywają się 2 i 4 soboty miesiąca, godz. 19:00).

Chrztu podczas Mszy Świętej udzielamy w drugie i czwarte niedziele miesiąca.

 

NIEDZIELA, 28 IV – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA - /xGM

xProb

7:00

+Feliks (35r.), Bolesława (29r.)

xGość

7:00

+Tadeusz Dozecki (2r.)

xGM

8:30

+Katarzyna, Andrzej, Marianna, Wawrzyniec ++Flisów, Kowalczyków, Krzysztof Jankowski

xGość

8:30

O zdrowie, Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Beaty i Piotra

xProb

10:00

 Za parafian – chrzty            kaplica - xKC

xGM

11:30

+Władysława Paluch (2r.)

xKan

11:30

+Wojciech Mrozek (19r.) i Andrzej Smulski

xMF

11:30

+Danuta Kuzioła (1mc)

xGość

11:30

+Adela, Kazimiera, Bolesław, Mieczysław, Helena Goliszek

xAP

16:00

 Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

xKC

18:00

 +Czesław Lipczyński (25r.), Eugenia ++Lipczyńskich, Palców

 

PONIEDZIAŁEK, 29 IV 2019r.

xProb

6:45

+Jan Kowalczyk (20r.), Daniela, Jan, Michał

xKC

18:00

+Marianna Cieniewska (26) ++Cieniewskich

xGM

18:00

+Alina Pietrasińska (11r.), Jan, Stanisława, Jan ++Pietrasińskich, Józef i Zofia ++Mrozik

xKan

18:00

Dzięk-błag z ok 15-lecia Prezydium Legionu Maryi pod wezwaniem MB Częstochowskiej

xMF

18:00

+Ryszard Kocaj (7r.)

 

WTOREK, 30 IV 2019r.  

xGM

6:45

O Boże błog. dla Aleksandry i Marty z ok. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodz.

xAP

18:00

+Edmund Wójcik (1r.), Anna Wójcik (6r.)

xKC

18:00

+Dezyderiusz Ścibior (6r.)

xKan

18:00

+Agnieszka Abramek, Teresa Michalak, Mieczysław Michalak

xFran

18:00

+Antonina, Marcin, Jan ++Drozd

 

ŚRODA, 1 V 2019r.

xAP

6:45

+Helena, Ludwik, Piotr

xKC

6:45

+Władysława Mitrus (1greg.)

xMF

6:45

+Urszula ++Pawlikowskich

xKan

6:45

+Alina Hahołkowska (1r.)

xProb

18:00

NOWENNA

 

CZWARTEK, 2 V 2019r.

xProb

6:45

+Janina Kołuszyńska

xGM

18:00

Z okazji dnia patronalnego Legionu Maryi pw. MB Królowej Polski

xAP

18:00

+Władysława Mitrus (2greg.)

xMF

18:00

+Helena Komorek (5r.), Kazimierz, Jan oraz Stanisława Wójcik

 

PIĄTEK, 3 V 2019r.

xGM

7:00

+Zofia, Bolesław, Lidia, Stanisław, Maria, Marek, Andrzej ++Kolasińskich

xAP

7:00

+Krystyna i Franciszek Łapka, Antonina, Władysława, Stanisław Bartosiewicz ++Amerlów i Dulbasów

xMF

7:00

+Urszula i Michał Podstępscy, Zofia Kozak, Stefan Toruń

xKC

9:00

+Władysława Mitrus (3greg.)

xKan

9:00

+Justyna Jasicz (7r.)

xFran

9:00

+Teresa Sagan, Marianna Karosińska

xProb

12:00

SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN

xAP

18:00

+Dorota Kwaśniewska, Jerzy Siwiec

xGM

18:00

+Alina Pasierbiak (7r.), Zofia, Stanisław Pasierbiak, Flis Stefan, Bronisława

xKC

18:00

+Zofia Toruń (8r.)

 

SOBOTA, 4 V 2019r.

xGM

6:45

+Apolonia, Jerzy, Tadeusz Pomorscy, Stefania, Władysław, Leszek Kotowscy, Janina i Andrzej Drozd, Maria i Jan Żbikowscy, Zofia i Henryk PYĆ, Janina i Leszek Kołodyńscy, Wojciech Maliszewski

xMF

6:45

W int. wynagradzającej NS Maryi, aby Maryja była bardziej znana i kochana

xProb

9:00

KŻR

xAP

18:00

+Zofia, Michał, Władysław ++Woźniaków

xKC

18:00

+Władysława Mitrus (4 greg.)

xKan

18.00

W int. członków Róży Matek pw. MB Kodeńskiej o błog. dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych

NIEDZIELE:
700, 830, 1000, 1130,1600,1800

DNI POWSZEDNIE:
645,1800

NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - środy godz.1800 
(z wyjątkiem pierwszych śród miesiąca), w pierwsze środy nabożeństwo o 6:45 

Nabożeństwo do św. Józefa - pierwsze środy miesiąca godz.1630-1800 

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...