ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY:

- Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych i stosowne chrześcijańskie imię (imiona),

- Zakupić świecę chrzcielną i białą szatę,

- Przygotować się duchowo poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Przy zapisie w kancelarii parafialnej należy przedstawić kapłanowi:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeśli dziecko urodziło się poza Polską potrzebne jest pokazać kapłanowi oryginalny dokument – tłumaczenie pod przysięgą tamtejszego aktu urodzenia (można zostawić jego kopię) i zostawić w kancelarii wyrobiony w Polsce w USC odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

  1. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka

Najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym.

  1. Imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.  Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

Kościół stawia przed Rodzicami Chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka,

– nie są osobami, które żyją w grzechu ciężkim np. w związku niesakramentalnym, konkubinacie

O chrzest dla dziecka proszą Kościół rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. babcia, krewni lub przyjaciele!

Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament, umówionej z duszpasterzem (katechezy odbywają się 2 i 4 soboty miesiąca, godz. 19:00).

Chrztu podczas Mszy Świętej udzielamy w drugie i czwarte niedziele miesiąca.

 

                                    7 Niedziela Zwykła A          23 luty 2020

xAP

7:00

Dziękczynna w 75 rocznicę urodzin Kazimierza Wierzchowskiego

xMF

8:30

+ Salomea (23 r.) i Bolesław Szymczyk

xGM

8:30

+ Jan Olech (26 r.)

xKan

8:30

+ Bronisław (20 r.); + Władysława, Teresa, Stefan Nadarkiewicz

xProb

10:00

Za parafian                                                 kaplica: xMF

xGość

10:00

+ Stanisława Czubak (6 m.p.śm.)

xGM

11:30

Dziękczynna za Jakuba Stępniewskiego w 18 rocznicę urodzin – int. od kochających dziadków

xFran

11:30

+ Zbigniew Chmielnicki (2 r.), Apolonia Kusiak; ++ Gołębiowskich i Chmielnickich

xZb

11:30

++ Jaśkowskich: Stanisława, Stanisław, Wiesława, Stanisława; ++ Kickich: Jadwiga, Andrzej             i Tadeusz oraz + Patryk Jatczak

x.MF

16:00

W intencji Ojczyzny, TV TRWAM, Radio Maryja i za dzieła przy nim powstałe

xProb

18:00

Dziękczynna z okazji 30-lecia powstania przy naszej parafii I prezydium Legionu Maryi pw. Bogarodzicy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę M.B. oraz rozwój duchowy I osobowy Legionu Maryi

 

PONIEDZIAŁEK                  24 luty 2020

xGM

6:45

 

xMF

18:00

+ Tadeusz Pietrasiński; + Jan i Bronisława Góra

xProb

18.00

+ Tadeusz Paprocki (2 m.p.śm.)

 

WTOREK                             25 luty 2020          

xGM

6:45

++ Plutów: Zofia (15 r.), Tomasz, Kazimierz, Danuta i Alfred

xProb

18:00

++ Morowiec: Henryk, Lucyna i Marian

xMF

18:00

++ Maj: Jan i Mikołaj

xPW

18:00

++ Świeczak: Bronisława (21 r.), Jan, Stanisław, Jan, Zygmunt i Robert; ++ Lewandowskich: Marianna, Krzysztof i Paweł

 

ŚRODA                                26 luty 2020               ŚRODA POPIELCOWA

xProb

6:45

O Boże błogosł. i moc Ducha Świętego dla ks. Mirosława w dniu jego imienin – int. od Straży Honorowej

xMF

9:00

+ Bogdan Laskowski

xGM

18:00

++Ścibura: Leopold (2 r.) i Henryk

 

CZWARTEK                         27 luty   2020            

xProb

6:45

 

xGM

18:00

+ Jan Jaworski (8 m.p.śm.)

xMF

18:00

+ Helena Słomińska

 

PIĄTEK                              28 luty   2020                  

xProb

6:45

+ Bronisław Bielak (51 r.) i + Helena

xGM

18:00

+ Danuta i Stanisław Kuzioła

 

SOBOTA                           29 luty   2020                    

xProb

6:45

 

xGM

18:00

++ Mitura: Stefan (35 r.), Darek (24 r.) i Andrzej (19 r.)

xMF

18:00

+ Zdzisław Pruszkowski (2 m.p.śm.)

LEGENDA KSIĘŻY CELEBRANSÓW :

x.Prob - ks.Proboszcz Sławomir Laskowski 

xMF - ks. Mirosław Flak - wikariusz 

xGM - ks. Grzegorz Majkut - wikariusz 

xAP - ks. Artur Potrapeluk - rezydent 

xKan - ks. kanonik Józef Dubik  emeryt 

xFran - ks. Franciszek Kasprzyk - emeryt 

xZb - ks. Zbigniew Baranowski - pomoc duszpasterska 

x.PW - ks. Przemysław Warmiński - pomoc duszpasterska 

NIEDZIELE:
700, 830, 1000 za parafian/ 2 i 4 niedziela chrzcielna, 1130,1600,1800

DNI POWSZEDNIE:
645,1800

NABOŻEŃSTWA

Maj - Litania Loretańska-  godz. 1730

Czerwiec - Litania do Serca Pana Jezusa - godz. 1730

Październik - Nabożeństwo Różańcowe - godz. 1730

Listopad - Nabożeństwo wypominkowe ( niedziele Nieszpory ) - godz. 1730

Wielki Post - Niedziele  Godzinki o Męce Pańskiej godz. 6:40, Gorzkie Żale godz. 17:30 


Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - środy godz.1800

Nabożeństwo do św. Józefa - pierwsze środy miesiąca godz.1630-1800 

Nabożeństwo w I czwartek Miesiąca - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakrmantu w ciszy 

Nabożeństwo w I Piątek Miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu godz 16:45 - 18:00 

Nabożeństwo w I Sobotę Miesiąca - Wynagradzające NMP - godz. 6:45 Msza Święta i Adoracja do godz. 9:00, następnie Msza Święta dla KŻR 

 

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...