ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY:

- Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych i stosowne chrześcijańskie imię (imiona),

- Zakupić świecę chrzcielną i białą szatę,

- Przygotować się duchowo poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Przy zapisie w kancelarii parafialnej należy przedstawić kapłanowi:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeśli dziecko urodziło się poza Polską potrzebne jest pokazać kapłanowi oryginalny dokument – tłumaczenie pod przysięgą tamtejszego aktu urodzenia (można zostawić jego kopię) i zostawić w kancelarii wyrobiony w Polsce w USC odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

  1. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka

Najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym.

  1. Imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.  Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

Kościół stawia przed Rodzicami Chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka,

– nie są osobami, które żyją w grzechu ciężkim np. w związku niesakramentalnym, konkubinacie

O chrzest dla dziecka proszą Kościół rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. babcia, krewni lub przyjaciele!

Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament, umówionej z duszpasterzem (katechezy odbywają się 2 i 4 soboty miesiąca, godz. 19:00).

Chrztu podczas Mszy Świętej udzielamy w drugie i czwarte niedziele miesiąca.

KAPŁAN

XXIV NIEDZIELA   ZWYKŁA C – 15 wrzesień

xMF

7:00

+Stanisław (5r.) Adam (3r)

xAP

7:00

+ Anatol Siewruk (greg 15)

xProb

8:30

+Katarzyna, Anna, Adam, Stanisław, Jan, Celina,Teodozja

xMF

8:30

+Zdzisław (30r.) Grażyna (9r) ++Lipów, Gibaszewskich i Juszków

xKan

8:30

+ Albin Szortyka (14 greg)

xAP

10:00

Za parafian              kaplica: ks. Proboszcz

xGM

11:30

+Jadwiga Pachla (11 greg)

xKan

11:30

+Janina i Marian Kowalscy ++ Wachów i Niespodziewańskich

xFran

11:30

+Władysław Kopyciński (14r), Stanisław Hołysz (10r)

xZb

11:30

Intencja dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla „Ogniska Misyjnego” i ich rodzin

xGM

16:00

W 27 rocznicę urodzin Krzysztofa z prośbą o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski zdrowia

xAP

18:00

+Stanisław Krasucki (11 m. po śm.)

 

PONIEDZIAŁEK - 16 wrzesień                 wspomnienie męczenników św. Korneliusza i Cypriana

xGM

6:45

+Marianna i Józef Serwin

xMF

6:45

+Anatol Siewruk (greg 16)

xKan

6:45

+Danuta Ciołek (30 dzień po śmierci), z ofiar uczestników pogrzebu

xAP

18:00

+Jadwiga Pachla ( 12greg)

xFran

18:00

+Albin Szortyka (15 greg.)

xZb

18:00

O Boże błog. dla Karoliny w 4 rocznicę urodzin oraz za Annę i Lanca Kolman w 8r. małżeństwa

 

WTOREK - 17 wrzesień

xGM

6:45

+Anatol Siewruk (greg 17)

xMF

6:45

+Albin Szortyka (16 greg.)

xAP

6:45

O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana Szymańskiego

xProb

18:00

+Jadwiga Pachla (13 greg)

xKan

18:00

+ Wiesława (11r), Zofia, Józef, Czesław, Marianna, Zygfryd, Paweł

xZb

18:00

+ Zygmunt Łukasiewicz (7 r.)

xFran

18:00

+Józef Wodyk (30 dzień po śmierci), z ofiar uczestników pogrzebu

 

ŚRODA - 18 wrzesień                             święto – św. Stanisława Kostki, patrona Polski

xAP

6:45

+Anatol Siewruk (greg 18)

xMF

6:45

+Jadwiga Pachla (14 greg)

xKan

6:45

+Albin Szortyka (17greg.)

xProb

18:00

Nowenna

 

CZWARTEK - 19 wrzesień

xProb

6:45

+Anatol Siewruk (greg 19)

xMF

6:45

+Albin Szortyka (18 greg.)

xKan

6:45

+Paweł Szewczyk (2 r)

xGM

18:00

+Jadwiga Pachla (15 greg)

xFran

18:00

Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu dla Jolanty i Sajmona z prośbą o Boże błog. i opiekę M. Bożej

xZb

18:00

+ Marta Biernacka (30 dzień po śmierci), z ofiar uczestników pogrzebu

 

PIĄTEK - 20 wrzesień                        wspomnienie męczenników św. Andrzeja Kim Taegona i tow.

xAP

6:45

+Anatol Siewruk (greg 20)

xMF

6:45

+Stanisław Piekarz (1r)

xKan

6:45

+Albin Szortyka (19 greg.)

xGM

18:00

+ Tadeusz Suryś (16r) i + Stanisława Suryś.

xFran

18:00

+ Jadwiga Pachla ( 16 greg)

xZb

18:00

+ Adam Deneka (7m) Czesław Deneka

 

SOBOTA - 21wrzesień                   święto – św. Mateusza Apostoła

xMF

6:45

+Anatol Siewruk (greg 21)

xAP

6:45

+Albin Szortyka (20 greg.)

xKan

6:45

+Honorata Balicka (18r.) Marian i Jadwiga

xGM

18:00

+Jadwiga Pachla (17 greg)

xFran

18:00

+ Michał Rożniatowski (1rśm)

xZb

18:00

+Anna Chursan (30 dzień po śmierci)

NIEDZIELE:
700, 830, 1000, 1130,1600,1800

DNI POWSZEDNIE:
645,1800

NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - środy godz.1800 
(z wyjątkiem pierwszych śród miesiąca), w pierwsze środy nabożeństwo o 6:45 

Nabożeństwo do św. Józefa - pierwsze środy miesiąca godz.1630-1800 

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...