lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży skierowane jest do uczniów klas VII i VIII, zamieszkujących na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. Osoby starsze i dorosłe w naszej Archidiecezji przygotowują się w Archikatedrze. Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski z 2017, przygotowanie do bierzmowania trwa 2 lata i rozpoczyna się w klasie VII.

Zgłoszenia kandydatów

Uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej, którzy pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Warunkiem zapisu jest posiadanie ze sobą odpisu aktu chrztu, który można dostarczyć w późniejszym terminie oraz – jeśli mieszkają poza naszą parafią – zgody swoich duszpasterzy. Zapisy będą trwały do 18 września 2019r. Prosimy o skorzystanie z formularza zapisu. Wypełniony formularz oddajemy na 1 spotkaniu organizacyjnym rodziców.

-> formularz do pobrania ze strony lub w kancelarii parafialnej

Spotkania organizacyjne

  • rodzice (5 spotkań - odpowiedzialny ks. Proboszcz), pierwsze spotkanie organizacyjne - 18 września 2019r.:
  • młodzież (odpowiedzialny ks. Artur) - klasy VII - spotkania 1 raz w miesiącu, klasy VIII - 2 spotkania w miesiącu (terminy na dole strony)

Przebieg i zasady przygotowania
Katechezy dla uczniów klas VIII odbywają dwa razy w miesiącu

Tematyka spotkań obejmuje:

a) lekturę Pisma Świętego i analizę wybranych historii biblijnych
b) spotkania w małych grupkach i wspólną agape
c) część sakramentalną – moje miejsce we wspólnocie Kościoła

Kandydaci mają obowiązek:

a) dostarczyć następujące dokumenty:

  • do końca roku kalendarzowego - metryka chrztu (jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią)
  • do końca września opinię od własnego katechety
  • do końca września zgodę z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania (gdy kandydat jest spoza terenu parafii archikatedralnej)

b) uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych

c) uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i wyznaczonych nabożeństwach

d) czynnie rozwijać swoje życie duchowe przez regularną spowiedź i uczestnictwo w rekolekcjach

Udzielenie sakramentu:

Termin uroczystości bierzmowania dla klas VIII przewidziany jest na miesiąc maj bieżącego roku szkolnego.

Terminy spotkań dla klas VIII

MIEJSCE:   AULA DOMU KATECHETYCZNEGO, ul. Gospodarcza 7

rok 2019

1) 18.09, godz. 18:00 – spotkanie z rodzicami kandydatów

2) 22.09, godz. 16:00 – Msza święta z udziałem kandydatów oraz uroczyste wręczenie indeksów i materiałów formacyjnych (kościół), spotkanie zapoznawcze w grupkach (aula - niedziela).

3) 1.10, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)

4) 15.10, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)

5) 5.11, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne, grupki (aula)

6) 19.11, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne, grupki (aula)

7) 10.12, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne, grupki (aula) oraz podsumowanie aktywności kandydatów (uczestnictwo w spotkaniach oraz życiu sakramentalnym).

8) Udział w adwentowych rekolekcjach parafialnych – Msze dla młodzieży


Młodzież ochrzczona poza parafią, do końca roku kalendarzowego dostarcza akty chrztu.

TERMINY 2020

9) 5.01 – spotkanie formacyjno-opłatkowe (aula) – niedziela

10) 28.01, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne

11) 11.02, godz. 17:00 – spotkanie formacyjne (aula)

12) 25.02, godz. 17:00 - spotkanie formacyjne (aula)

13) 10.03 godz. 17:00 - spotkanie formacyjne (aula)

14) 23-25.03 – REKOLEKCJE SZKOLNE

15) 7.04 – spotkanie formacyjne oraz podsumowanie aktywności kandydatów (uczestnictwo w spotkaniach oraz życiu sakramentalnym)

16) 21.04 – spotkanie formacyjne

17) MAJ – spotkania organizacyjne przez Mszą z udzieleniem sakramentu bierzmowania

Świadek bierzmowania

Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

  1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. Świadkiem nie może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...