ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY:

- Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych i stosowne chrześcijańskie imię (imiona),

- Zakupić świecę chrzcielną i białą szatę,

- Przygotować się duchowo poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Przy zapisie w kancelarii parafialnej należy przedstawić kapłanowi:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeśli dziecko urodziło się poza Polską potrzebne jest pokazać kapłanowi oryginalny dokument – tłumaczenie pod przysięgą tamtejszego aktu urodzenia (można zostawić jego kopię) i zostawić w kancelarii wyrobiony w Polsce w USC odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

  1. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka

Najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym.

  1. Imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.  Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

Kościół stawia przed Rodzicami Chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka,

– nie są osobami, które żyją w grzechu ciężkim np. w związku niesakramentalnym, konkubinacie

O chrzest dla dziecka proszą Kościół rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. babcia, krewni lub przyjaciele!

Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament, umówionej z duszpasterzem (katechezy odbywają się 2 i 4 soboty miesiąca, godz. 19:00).

Chrztu podczas Mszy Świętej udzielamy w drugie i czwarte niedziele miesiąca.

 

2 Niedziela Zwykła A     19 stycznia 2020

xPW

7:00

+ Józef, i Wacław Sienkiewicz; + Stefania i Ignacy Skiba

xProb

8:30

+ Joanna Pizoń (19 greg.)

xGM

8:30

+ Wacława i Czesław Gwiner; + Irena Kamińska

xKan

8:30

+ Wit Sokołowski (12 r.)

xMF

10:00

Za parafian                                                 kaplica: xProb

xGM

11:30

Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Zofii i Zygmunta z prośbą o Boże błogosławieństwo

xFran

11:30

Dziękczynna za Łukasza i Magdalenę w 1 rocz. ślubu, z prośbą dla nich o żywą i niezachwianą wiarę, łaski Ducha Św. i opiekę M. Bożej oraz dla ich córeczki Amelki

xZb

11:30

+ Jerzy, Anna, Stanisław, Piotr i za ++ Staniaków

xAP

16:00

+ Stanisław (5 r.), + Eugenia (4 r.) ++ Trojanowskich

xGM

18:00

+ Czesława Boczek (2 m.p.śm.)

 

PONIEDZIAŁEK                   20 stycznia 2020

xAP

6:45

+ Joanna Pizoń (20 greg.)

xGM

6:45

+ Helena, Ludwik i Piotr

xMF

6:45

+ Grażyna Mielniczuk – int. od Zuzanny Krok z rodziną

xKan

18:00

+ Cezary (8 r.), ++ Matrasów, Michalskich i Stańczaków

xZb

18:00

+ Alfred Krawczyk (5 r.)

 

WTOREK                             21 stycznia 2020           wsp. św. Agnieszki dziewicy i męczennicy                                          

xProb

6:45

+ Joanna Pizoń (21 greg.)

xAP

6:45

+ Jan Cymek

xPW

6:45

+ Grażyna Mielniczuk – int. od Cecyli i Damiana Kulig

xZb

18:00

+ Tadeusz (3 r.)

 

ŚRODA                                 22 stycznia 2020

xMF

6:45

+ Adam Deneka (11 r.)

xAP

6:45

+ Joanna Pizoń ( 22 greg.)

xProb

6:45

+ Grażyna Mielniczuk – int. od Alicji Mazur z rodziną

xZb

18:00

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

 

CZWARTEK                        23 stycznia 2020  

xProb

6:45

+ Joanna Pizoń (23 greg.)

xGM

6:45

+ Jan i Zofia Kustra; + Tomasz i Anna Kusaj; + Henryka i Antoni Arent

xZb

18:00

+ Stanisława Czubak (5 m.p.śm.)

 

PIĄTEK                                24 stycznia   2020         wsp. św. Franciszka Salezego, bpa i dK

xMF

6:45

+ Joanna Pizoń (24 greg.)

xGM

6:45

+ Ryszard Bryła (30 dz.p.śm.)

xProb

6:45

+ Władysława (33 r.) i Stanisław (63 r.) Kowalczyk

xZb

18:00

+ Genowefa (1 r.) i Aleksander Dyś

xKan

18:00

+ Tadeusz Paprocki (30 dz.p.śm.)

 

SOBOTA                             25 stycznia   2020       święto Nawrócenie św. Pawła Ap.

xProb

6:45

+ Joanna Pizoń (25 greg.)

xGM

6:45

+ Danuta Krzepisz

xZb

18:00

+ Stanisław Pańkow (4 r.)

xKan

18:00

+ Genowefa Lisiak (23 r.) i Jan Lisiak (46 r.)

xFran

18:00

+ Bronisław Wituch (9 r.); + Genowefa i Franciszek Nawroccy; + Marianna i Józef Wituch

 

Legenda Księży Celebransów:

x.Prob - ks.Proboszcz Sławomir Laskowski 

xMF - ks. Mirosław Flak - wikariusz 

xGM - ks. Grzegorz Majkut - wikariusz 

xAP - ks. Artur Potrapeluk - rezydent 

xKan - ks. kanonik Józef Dubik  emeryt 

xFran - ks. Franciszek Kasprzyk - emeryt 

xZb - ks. Zbigniew Baranowski - pomoc duszpasterska 

x.PW - ks. Przemysław Warmiński - pomoc duszpasterska 

NIEDZIELE:
700, 830, 1000 za parafian/ 2 i 4 niedziela chrzcielna, 1130,1600,1800

DNI POWSZEDNIE:
645,1800

NABOŻEŃSTWA

Maj - Litania Loretańska-  godz. 1730

Czerwiec - Litania do Serca Pana Jezusa - godz. 1730

Październik - Nabożeństwo Różańcowe - godz. 1730

Listopad - Nabożeństwo wypominkowe ( niedziele Nieszpory ) - godz. 1730


Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - środy godz.1800

Nabożeństwo do św. Józefa - pierwsze środy miesiąca godz.1630-1800 

 

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...