lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

23.07.2020r.

 

Parafia rzym.-kat. pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dwóch opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków: kościoła parafialnego oraz domu parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.

 

 

 

Parafia rzym.-kat. pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: kościoła parafialnego oraz domu parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Załączniki:

 

25.04.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Królowej Polski w Lublinie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu parafialnego Parafii pw. MB Królowej Polski Lublinie, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. MB Królowej Polski w Lublinie” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

09.04.2019 r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Królowej Polski w Lublinie zaprasza do złożenie ofert na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu parafialnego Parafii pw. MB Królowej Polski Lublinie, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. MB Królowej Polski w Lublinie.”

W dniu 10.04.2019 r.
Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.


Zapis:
"Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych. Potencjalny wykonawca zobowiązuje się do
realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania ekspertyz."
przyjmuje następujące brzmienie: "Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami
dotyczącymi sporządzania ekspertyz technicznych. Potencjalny wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania ekspertyz."

Zapraszamy do składania ofert

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, ogłasza konkurs na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu
Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski Lublinie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw.
MB Królowej Polski”

Dokumentacja konkursowa dostępna tutaj:
- Formularz oferty.pdf / Formularz oferty (edytowalny).rtf
Wzór umowy.pdf
- Zapytanie ofertowe.pdf

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Kościoła w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: ,,Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie” złożył następujący wykonawca Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk, 20-439 Lublin, ul. Głuska 14

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...