lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

Trwając w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, Nasza Tradycja – Fundacja Na Rzecz Rodziny przygotowała wystawę zatytułowaną „Dzieci moje! Biskup Stefan Wyszyński Ordynariusz Lubelski 1946-1949”. Tytuł wystawy to słowa, którymi 26 maja 1946 roku, zwracając się do swoich diecezjan, rozpoczął pierwsze publiczne wystąpienie najmłodszy wówczas polski biskup.

Zgromadzone dokumenty i fotografie obrazują wydarzenia z wiosny 1946 roku, związane z nominacją, konsekracją i ingresem bp. Stefana Wyszyńskiego, wspominając także o wybranych przejawach jego posługi biskupiej w Lublinie.

Patronatem honorowym wystawę objął abp prof. Stanisław Budzik metropolita lubelski. Konsultantem historycznym wystawy jest, zmarły w bieżącym roku nestor Episkopatu Polski abp prof. Bolesław Pylak arcybiskup senior Archidiecezji Lubelskiej, jako młody kleryk, uczestnik wydarzeń sprzed 70. lat. Autorem koncepcji wystawy jest Leon M. Budrys, zaś wyboru tekstów oraz doboru fotografii i dokumentów dokonał Piotr Krzysztof Kuty.

Na czterdziestu jeden tablicach formatu B1 prezentowane są – mało znane – fotografie i dokumenty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archiwum Państwowego w Lublinie, Państwowego Muzeum na Majdanku, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz zbiorów prywatnych.

kard stefan wyszynski big

Motyw przewodni wystawy stanowią fragmenty pierwszych wystąpień bp. Stefana Wyszyńskiego: listu pasterskiego na dzień konsekracji, listu pasterskiego na dzień ingresu oraz przemówienia ingresowego. Za opis służą fragmenty wywiadu, jaki Piotr K. Kuty przeprowadził z abp. prof. Bolesławem Pylakiem oraz fragmenty artykułu ks. prof. Piotra Niteckiego pt. „Z Włocławka do Lublina”. Obficie wykorzystane są także fotokopie – dla potrzeb ekspozycji poddane montażowi graficznemu – oryginalnych tekstów z roczników Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich z lat 1946-1949. Integralną częścią wystawy jest „Kronika czynności pasterskich J.E. Ks. Bpa Ordynariusza” dzień po dniu opisująca krótką, ale niezwykle bogatą posługę biskupią w Lublinie przyszłego Prymasa Polski.

W najbliższych miesiącach wystawa „Dzieci moje!” eksponowana będzie w lubelskim Ratuszu (do 16.12.2019), w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej (18.12.2019-6.01.2020), w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Peowiaków 12 (08-27.01.2020), w krużgankach klasztoru ojców Dominikanów przy ul. Złotej (29.01-23.02), w bibliotece miejskiej w Świdniku (25.02-30.03.2020), następnie m.in. w kościele pw. św. Józefa przy ul. Filaretów, w kościele pw. NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza, a w okresie beatyfikacji Księdza Prymasa w Archikatedrze Lubelskiej (przełom maja i czerwca 2020).

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...