lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

23.07.2020r.

 

Parafia rzym.-kat. pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dwóch opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków: kościoła parafialnego oraz domu parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.

 

 

 

Parafia rzym.-kat. pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: kościoła parafialnego oraz domu parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Załączniki:

 

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...