Ogłoszenie nr 2

09.04.2019 r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Królowej Polski w Lublinie zaprasza do złożenie ofert na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu parafialnego Parafii pw. MB Królowej Polski Lublinie, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. MB Królowej Polski w Lublinie.”

W dniu 10.04.2019 r.
Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.


Zapis:
"Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych. Potencjalny wykonawca zobowiązuje się do
realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania ekspertyz."
przyjmuje następujące brzmienie: "Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami
dotyczącymi sporządzania ekspertyz technicznych. Potencjalny wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania ekspertyz."

Odwiedź naszą parafię

ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin,

Prowadź
Kontakt

Tel: +48 81 746 31 16 (9:00-10:00, 16:00-17:30)
W nagłych przypadkach: +48 511-499-541

Email: kancelaria@parafia-tatary.pl
Zapraszamy na niedzielną Mszę św.


7:00, 8:30, 10:00 (za parafian), 11:30 (z udziałem dzieci), 16:00 (z udziałem młodzieży), 18:00