lub przelew tradycyjny: Parafia Rzym-kat. pw. MB Królowej Polski w Lublinie, bank: SKOK CHMIELEWSKIEGO w Lublinie, nr konta: 84 7061 0006 0610 4151 6204 0001

25.04.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Królowej Polski w Lublinie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu parafialnego Parafii pw. MB Królowej Polski Lublinie, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. MB Królowej Polski w Lublinie” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

09.04.2019 r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Królowej Polski w Lublinie zaprasza do złożenie ofert na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu parafialnego Parafii pw. MB Królowej Polski Lublinie, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. MB Królowej Polski w Lublinie.”

W dniu 10.04.2019 r.
Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.


Zapis:
"Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych. Potencjalny wykonawca zobowiązuje się do
realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania ekspertyz."
przyjmuje następujące brzmienie: "Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami
dotyczącymi sporządzania ekspertyz technicznych. Potencjalny wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania ekspertyz."

Kalendarz liturgiczny

Słowo na niedzielę

Ostatnio dodane...